• Hoi thao SV
  • Ky niem 20.11

Thông báo

Hiện trạng môi trường của Việt Nam hiện nay
09/10/2020
Hiện trạng môi trường của Việt Nam hiện nay

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 thì Trong 10 năm tới, nếu GDP của Việt Nam tăng gấp đôi mà không quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng lên 3 lần, đến năm 2025 có thể gấp 4-5 lần. Trung bình GDP cứ tăng 1% thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3% GDP

Liên kết Website

https://www.odu.edu/

Video

Tư vấn tuyển sinh
Giới thiệu chuyên ngành CNSH
Giới thiệu Viện CNSH&MT

Hội nghị nâng cao chất lượng ĐT