• 3
  • 2
  • Ky niem 20.11
  • Lế khia giảng K63

Tin tức và Sự kiện nổi bật

Thông báo

Tư vấn tuyển sinh

Ngành Công nghệ sinh học

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy. 0368369837.  duynv@ntu.edu.vn

TS. Phạn Thị Minh Thu. 0349791773. thuptm@ntu.edu.vn

Ngành Kỹ thuật môi trường

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa. 0914205115. nghiand@ntu.edu.vn

TS. Ngô Thị Hoài Dương.

0914070670.hoaiduong@ntu.edu.vn

CN Tin học ứng dụng trong nông nghiệp và y dược

TS. Đặng Thúy Bình. 0904135750. binhdt@ntu.edu.vn

 

Chương trình giao lưu kết nghĩa và tư vấn hướng nghiệp giữa Viện CNSH&MT và trường  THPT Dân Tộc Nội Trú Pi Năng Tắc, Ninh Thuận
20/05/2022
Chương trình giao lưu kết nghĩa và tư vấn hướng nghiệp giữa Viện CNSH&MT và trường THPT Dân Tộc Nội Trú Pi Năng Tắc, Ninh Thuận

Sáng ngày 07/5/2022, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang và Trường THPT Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức buổi giao lưu, kết nghĩa, trao đổi chuyên môn kết hợp tư vấn hướng nghiệp ngành nghề.

Môi trường xanh Khánh Hòa

Video

Video quảng bá 2021:

Liên kết Website

https://www.odu.edu/

https://westernedu.vn/texas-am-university-corpus-christi-txamcc-10381.htm

https://www.ubu.ac.th/web/ubuenglish/

https://www.auburn.edu/

https://www.si.edu/

https://ifredi-cambodia.org/

https://www.uib.no/en

https://www.psu.ac.th/

https://www.usc.edu.au/

https://www.mrcmekong.org/

https://su.edu.ph/

https://www.msstate.edu/

https://www.scu.edu.au/

https://www.gre.ac.uk/
 
https://www.cardiff.ac.uk/
 
https://www.ulisboa.pt/en