• 3
  • 2
  • Hoi thao SV
  • Ky niem 20.11
  • Lế khia giảng K63

Tin tức và Sự kiện nổi bật

Thông báo

Cơ hội việc làm của sinh viên học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
12/08/2021
Cơ hội việc làm của sinh viên học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

Ngày nay ô nhiễm môi trường đang trở thành một trong những vấn đề mang tính chất toàn cầu, đang được sự quan tâm đặc biệt của tất cả các quốc gia và các tổ chức trên thế giới. Do đó bảo vệ môi trường để phát triển bền vững là nhiệm vụ cấp bách trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng để bảo vệ sự ổn định của trái đất và cuộc sống của con người.

Môi trường xanh Khánh Hòa

Video

Video quảng bá 2021:

Liên kết Website

https://www.odu.edu/

https://westernedu.vn/texas-am-university-corpus-christi-txamcc-10381.htm

https://www.ubu.ac.th/web/ubuenglish/

https://www.auburn.edu/

https://www.si.edu/

https://ifredi-cambodia.org/

https://www.uib.no/en

https://www.psu.ac.th/

https://www.usc.edu.au/

https://www.mrcmekong.org/

https://su.edu.ph/

https://www.msstate.edu/

https://www.scu.edu.au/

https://www.gre.ac.uk/
 
https://www.cardiff.ac.uk/
 
https://www.ulisboa.pt/en