• Quáng bá TS 22_2
  • Ky niem 20.11
  • Lế khia giảng K63
  • Quáng bá TS 22_1

Tin tức và Sự kiện nổi bật

Thông báo

Tư vấn tuyển sinh

Ngành Công nghệ sinh học

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy. 0368369837.  duynv@ntu.edu.vn

TS. Phạn Thị Minh Thu. 0349791773. thuptm@ntu.edu.vn

Ngành Kỹ thuật môi trường

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa. 0914205115. nghiand@ntu.edu.vn

TS. Ngô Thị Hoài Dương.

0914070670.hoaiduong@ntu.edu.vn

CN Tin học ứng dụng trong nông nghiệp và y dược

TS. Đặng Thúy Bình. 0904135750. binhdt@ntu.edu.vn

 

Môi trường xanh Khánh Hòa

Video

Video quảng bá 2021:

Liên kết Website

https://www.odu.edu/

https://westernedu.vn/texas-am-university-corpus-christi-txamcc-10381.htm

https://www.ubu.ac.th/web/ubuenglish/

https://www.auburn.edu/

https://www.si.edu/

https://ifredi-cambodia.org/

https://www.uib.no/en

https://www.psu.ac.th/

https://www.usc.edu.au/

https://www.mrcmekong.org/

https://su.edu.ph/

https://www.msstate.edu/

https://www.scu.edu.au/

https://www.gre.ac.uk/
 
https://www.cardiff.ac.uk/
 
https://www.ulisboa.pt/en