• Quáng bá TS 22_2
  • Ky niem 20.11
  • Lế khia giảng K63
  • Quáng bá TS 22_1

Tin tức và Sự kiện nổi bật

Thông báo

Tư vấn tuyển sinh

Ngành Công nghệ sinh học

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy. 0368369837.  duynv@ntu.edu.vn

TS. Phạn Thị Minh Thu. 0349791773. thuptm@ntu.edu.vn

Ngành Kỹ thuật môi trường

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa. 0914205115. nghiand@ntu.edu.vn

TS. Ngô Thị Hoài Dương.

0914070670.hoaiduong@ntu.edu.vn

CN Tin học ứng dụng trong nông nghiệp và y dược

TS. Đặng Thúy Bình. 0904135750. binhdt@ntu.edu.vn

 

Giảng viên, sinh viên Viện CNSH & MT tham dự Hội nghị CNSH toàn quốc 2022
11/11/2022
Giảng viên, sinh viên Viện CNSH & MT tham dự Hội nghị CNSH toàn quốc 2022

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2022 được tổ chức tại Trường Đại học Tây Nguyên ngày 4/11/2022. Tại Hội nghị lần này, Viện CNSH & MT - Trường Đại học Nha Trang học có 15 Giảng viên và 19 Học viên và Sinh viên tham dự báo cáo tại Hội nghị.

Người đưa tin: Khúc Thị An

Cựu sinh viên ngành CNSH: Cố gắng và nỗ lực -  “quả ngọt” sẽ ở phía trước
10/06/2022
Cựu sinh viên ngành CNSH: Cố gắng và nỗ lực - “quả ngọt” sẽ ở phía trước

Xin chào các bạn Sinh viên, mình là Nguyễn Thị Thanh Trà, cựu sinh viên Khóa 50, ngành Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường (IBE), Trường Đại học Nha Trang.

Môi trường xanh Khánh Hòa

Video

Video quảng bá 2021:

Liên kết Website

https://www.odu.edu/

https://westernedu.vn/texas-am-university-corpus-christi-txamcc-10381.htm

https://www.ubu.ac.th/web/ubuenglish/

https://www.auburn.edu/

https://www.si.edu/

https://ifredi-cambodia.org/

https://www.uib.no/en

https://www.psu.ac.th/

https://www.usc.edu.au/

https://www.mrcmekong.org/

https://su.edu.ph/

https://www.msstate.edu/

https://www.scu.edu.au/

https://www.gre.ac.uk/
 
https://www.cardiff.ac.uk/
 
https://www.ulisboa.pt/en