Search

Bộ môn Sinh học được thành lập ngày 16 tháng 5 năm 2013 theo Quyết định số 544/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các học phần cơ sở về Sinh học như Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Sinh học đại cương, Miễn dịch học, An toàn sinh học, Đa dạng sinh học, … cho các ngành đào tạo có liên quan như Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm, chế biến thủy sản, công nghệ sau thu hoạch, nuôi trồng thủy sản, quản lý nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản.

Lĩnh vực nghiên cứu của bộ môn tập trung vào: Đa dạng sinh học biển; khai thác các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển như các enzyme ngoại bào, các protein/peptit có hoạt tính y dược học từ vi sinh vật biển, thu nhận lipit từ vi tảo biển ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học; ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh thủy sản, ứng dụng vi sinh vật trong chế biến thực phẩm, khai thác phế liệu thủy sản để sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng như chitosan, carotenoprotein, …

Ngoài ra bộ môn cũng thực hiện các dịch vụ phân tích và kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm; phát hiện bệnh tôm, cá bằng các kỹ thuật sinh học phân tử và vi sinh.

Trong nhiều năm qua, các thành viên của Bộ môn luôn đi đầu trong việc chủ trì và triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác Quốc tế và các cấp, từ cấp Trường đến cấp Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đa dạng sinh học biển và khai thác các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật biển, ứng dụng công nghệ vi sinh trong chế biến các sản phẩm thực phẩm.

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 10 giảng viên cơ hữu trong đó có 05 tiến sỹ và 05 thạc sỹ.

Chúng tôi hân hạnh chào đón quý doanh nghiệp, các đơn vị bạn, bà con nông dân, các học viên có nhu cầu về đào tạo, dịch vụ hoặc hợp tác trong các lĩnh vực có liên quan.

Địa chỉ Văn phòng Bộ môn:

Tầng 2 toà nhà Viện Khai thác, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại liên lạc: 0258.2461301

Thông báo BMSH

Hình ảnh