• 3
  • 2
  • Ky niem 20.11
  • Lế khia giảng K63

Tin tức và Sự kiện nổi bật

Bài viết đã xem

Được quan tâm

Thông báo

Tư vấn tuyển sinh

Ngành Công nghệ sinh học

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy. 0368369837.  duynv@ntu.edu.vn

TS. Phạn Thị Minh Thu. 0349791773. thuptm@ntu.edu.vn

Ngành Kỹ thuật môi trường

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa. 0914205115. nghiand@ntu.edu.vn

TS. Ngô Thị Hoài Dương.

0914070670.hoaiduong@ntu.edu.vn

CN Tin học ứng dụng trong nông nghiệp và y dược

TS. Đặng Thúy Bình. 0904135750. binhdt@ntu.edu.vn

 

Môi trường xanh Khánh Hòa

Bài viết đã xem

Được quan tâm

Video

Video quảng bá 2021:

Liên kết Website

https://www.odu.edu/

https://westernedu.vn/texas-am-university-corpus-christi-txamcc-10381.htm

https://www.ubu.ac.th/web/ubuenglish/

https://www.auburn.edu/

https://www.si.edu/

https://ifredi-cambodia.org/

https://www.uib.no/en

https://www.psu.ac.th/

https://www.usc.edu.au/

https://www.mrcmekong.org/

https://su.edu.ph/

https://www.msstate.edu/

https://www.scu.edu.au/

https://www.gre.ac.uk/
 
https://www.cardiff.ac.uk/
 
https://www.ulisboa.pt/en