VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2014-2018

  • 08-08-2018
  • /
  • Quản trị website
  • 250
  • Hoạt động đào tạo
VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  NIÊN KHÓA 2014-2018

VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

NIÊN KHÓA 2014-2018

Đưa tin: Đặng Thúy Bình

Trong ngày 24-25/7/2018, Viện CNSH&MT tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên Ngành Công nghệ sinh học và Kỹ thuật Môi trường Niên khóa 2014-2018.

 

Trong thời gian trên, 4 Hội đồng khoa học  của 2 chuyên ngành đào tạo đã làm việc nghiêm  túc và công minh, lắng nghe, phản biện,  góp ý và đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. 


Năm nay, các luận văn tốt nghiệp của sinh viên nhìn chung có chất lượng khoa học. Một số luận văn có tính ứng dụng cao. Sinh viên nghiêm túc thực hiện đề tài nghiên cứu và bổ sung kiến thức tổng quan liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu,. Điều này cùng cho thấy chuyển biến tích cực của giảng viên và sinh viên Viện CNSH&MT trong phong trào nghiên cứu khoa học. 


Chuyên ngành Công nghệ sinh học có 7 sinh viên bảo vệ đạt loại xuất sắc trên tổng số 25 sinh viên bảo vệ; chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường cũng có nhiều sinh viên đạt loại giỏi.


NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA CHUỖI HOẠT ĐỘNG TẠI CAMPUCHIA TRONG KHUÔN KHỔ CÁC DỰ ÁN PEER

Bài viết trước

NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA CHUỖI HOẠT ĐỘNG TẠI CAMPUCHIA TRONG KHUÔN KHỔ CÁC DỰ ÁN PEER
Hội nghị học tốt Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, năm học 2021 – 2022

Tin tiếp theo

Hội nghị học tốt Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, năm học 2021 – 2022

Bài viết liên quan

Viện CNSH & MT tổ chức hướng nghiệp trực tiếp cho học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong
10/06/2022

Viện CNSH & MT tổ chức hướng nghiệp trực tiếp cho học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong

Chương trình đào tạo Công nghệ sinh học – Ngành đào tạo đầu tiên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
10/06/2022

Chương trình đào tạo Công nghệ sinh học – Ngành đào tạo đầu tiên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Cựu sinh viên ngành CNSH: Cố gắng và nỗ lực -  “quả ngọt” sẽ ở phía trước
10/06/2022

Cựu sinh viên ngành CNSH: Cố gắng và nỗ lực - “quả ngọt” sẽ ở phía trước