Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam – KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam – KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Giống Thuỷ sản Minh Phú – Ninh Thuận

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Giống Thuỷ sản Minh Phú – Ninh Thuận

Khóa 64 CNMT đi thực tế tìm hiểu về ngành CNMT

Khóa 64 CNMT đi thực tế tìm hiểu về ngành CNMT

Giảng viên, sinh viên Viện CNSH & MT tham dự Hội nghị CNSH toàn quốc 2022

Giảng viên, sinh viên Viện CNSH & MT tham dự Hội nghị CNSH toàn quốc 2022

Đoàn Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo Quản lý & Bảo vệ môi trường đới bờ

Đoàn Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo Quản lý & Bảo vệ môi trường đới bờ