Viện CNSH&MT tổ chức tập huấn TOT về năng lượng, biến đổi khí hậu & các hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả tại Trường học dành cho sinh viên

  • 10-01-2023
  • /
  • Viện CNSH
  • 19
  • Hoạt động đào tạo

Đưa tin: Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Viện CNSH&MT tổ chức tập huấn TOT về năng lượng, biến đổi khí hậu & các hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả tại Trường học dành cho sinh viên

Với mục tiêu nâng cao tiếng nói và hành động của thanh niên vào quá trình chuyển dịch năng lượng và các vấn đề môi trường tại Việt Nam, “Tập huấn về hiện trạng sử dụng năng lượng và tuyên truyền khuyến khích hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại trường học” được thực hiện nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến kiến thức, nhận thức về năng lượng và biến đổi khí hậu và thay đổi hành động thông qua việc chuyển dịch năng lượng từ các hoạt động hằng ngày hướng đến - hoạt động hiệu quả sử dụng tiết kiệm tài nguyên/năng lượng của mỗi sinh viên; từ đó, các bạn sinh viên sẽ là hạt nhân để mở rộng tuyên truyền đến học sinh (THCS), lan tỏa nhiều hơn các hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

TS. Nguyễn Chí Quang - Cố vấn HĐQT Công ty CP tư vấn, xây dựng điện 4 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam chia sẻ các nội dung về năng lượng và biến đổi khí hậu.

Chương trình tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 - 5/01/2023 với sự chia sẻ từ các chuyên gia về năng lượng & biến đổi khí hậu. Hơn 70 sinh viên các khóa 62, 63 & 64 đến từ các ngành khác nhau tại NTU cùng tham gia và thực hiện các hoạt động hướng đến sử dụng năng lượng hiệu quả tại trường học.

Các hoạt động nhóm trong buổi tập huấn

Dự kiến sau khóa tập huấn TOT dành cho sinh viên NTU các nhóm sinh viên (TOT) sẽ tiếp tục triển khai hoạt động cộng đồng, tuyên truyền đến các trường THCS ở thành phố Nha Trang vào tháng 02 - 03/2023.

Hoạt động tập huấn là một trong các hoạt động của sáng kiến của nhóm NTUgroup đã được GYL trao quỹ triển khai trong năm 2022. Đây cũng là một phần trong các hoạt động của sinh viên tham gia học phần Môi trường & phát triển do Viện CNSH&MT quản lý hướng đến nâng cao kiến thức, nhận thức và hành động về năng lượng & biến đổi khí hậu.

Giảng viên Viện CNSH & MT  tham dự Hội thảo Quốc tế lần thứ 4 về Năng lượng, Cơ sở hạ tầng và Môi trường tại Trường Đại học Quy Nhơn

Bài viết trước

Giảng viên Viện CNSH & MT tham dự Hội thảo Quốc tế lần thứ 4 về Năng lượng, Cơ sở hạ tầng và Môi trường tại Trường Đại học Quy Nhơn

Bài viết liên quan

Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn “Tin sinh học: Phân tích hệ vi sinh ứng dụng trong nghiên cứu nông nghiệp” tại Quy Nhơn
27/12/2022

Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn “Tin sinh học: Phân tích hệ vi sinh ứng dụng trong nghiên cứu nông nghiệp” tại Quy Nhơn