VIỆN CNSH&MT KHẢO SÁT TRẠI NINH PHỤNG

Tải tệp đính kèm | Đọc online

VIỆN CNSH&MT KHẢO SÁT TRẠI NINH PHỤNG

Đưa tin: Đặng Thúy Bình

Ngày 11/9/2018, Viện CNSH&MT cùng với Khoa Công nghệ Thực phẩm đã tiến hành chuyến khảo sát tiềm năng khai thác trại Ninh Phụng, Ninh Hòa, Tp. Nha Trang.Tham gia chuyến khảo sát có lãnh đạo 2 đơn vị, cùng các cán bộ giảng viên có chuyên môn phù hợp. Trại Ninh Phụng từ trước tới nay chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động nuôi thủy sản nước ngọt, và phục vụ thực hành, thực tập của sinh viên Ngành Nuôi trồng thủy sản.


Qua khảo sát, Viện nhận thấy có tiềm năng tổ chức các hoạt động liên quan đến Công nghệ sinh học thực vật, và nuôi trồng một số đối tượng có giá trị kinh tế cao. Viện cũng đã xay dựng đề án trình nhà trường phê duyệt.

SINH VIÊN KHÓA 60 NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THAM QUAN THỰC TẾ MỘT SỐ CƠ SỞ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KHÁNH HÒA

Bài viết trước

SINH VIÊN KHÓA 60 NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THAM QUAN THỰC TẾ MỘT SỐ CƠ SỞ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KHÁNH HÒA
Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tổ chức buổi lễ tri ân thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Bài viết tiếp theo

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tổ chức buổi lễ tri ân thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Bài viết liên quan