Sinh viên lớp 59cnsh hoàn thành thi vấn đáp chuyên đề thực nghiệm

  • 23-07-2021
  • /
  • Viện CNSH
  • 235
  • Hoạt động đào tạo
Sinh viên lớp 59cnsh hoàn thành thi vấn đáp chuyên đề thực nghiệm

Đưa tin: Phạm Thị Minh Thu

 

8h sáng ngày 23/7/2021, 21 sinh viên 59CNSH đã tham gia vấn đáp kết thúc học phần Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Thực nghiệm CNSH) theo hình thức online qua Google Meet.

Trong học kì này, ngoài 9 sinh viên làm đồ án thì các sinh viên còn lại thực hiện 2 chuyên đề: Chuyên đề 1 (lí thuyết) đã kết thúc vào tháng 5/2021. Chuyên đề 2 kết thúc vào tháng 7/2021. Các sinh viên đã nộp tiểu luận chuyên đề cho BM CNSH và vượt qua vòng kiểm soát đạo văn với kết quả 100% các bài đạt yêu cầu sau 1 lần chỉnh sửa.

Các sinh viên đã được chia làm 6 nhóm vấn đáp bởi nhóm hai Giảng viên. Tuy tình hình dịch bệnh Covid ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng của thí nghiệm và báo cáo chuyên đề, các sinh viên đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt đẹp học phần cuối cùng trong CTĐT.

 

Hội phụ nữ bộ đội biên phòng Khánh Hòa phối hợp các đơn vị  tặng quà hỗ trợ sinh viên Viện Công nghệ sinh học và Môi Trường Đại Học Nha Trang.

Bài viết trước

Hội phụ nữ bộ đội biên phòng Khánh Hòa phối hợp các đơn vị tặng quà hỗ trợ sinh viên Viện Công nghệ sinh học và Môi Trường Đại Học Nha Trang.
Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Bài viết tiếp theo

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Bài viết liên quan

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực
12/05/2022

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu
12/05/2022

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu

Công nghệ sinh học -  Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19
12/05/2022

Công nghệ sinh học - Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường
06/05/2022

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường