Giảng viên Viện CNSH & MT tham dự Hội thảo Quốc tế lần thứ 4 về Năng lượng, Cơ sở hạ tầng và Môi trường tại Trường Đại học Quy Nhơn

  • 10-01-2023
  • /
  • Viện CNSH
  • 26
  • Nghiên cứu khoa học

Đưa tin: Nguyễn Đắc Kiên

Giảng viên Viện CNSH & MT  tham dự Hội thảo Quốc tế lần thứ 4 về Năng lượng, Cơ sở hạ tầng và Môi trường tại Trường Đại học Quy Nhơn

Ngày 6/01/2023, Trường Đại học Quy Nhơn đăng cải tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ tư về Năng lượng, Cơ ở hạ tầng và Môi trường (EIER 2023) với chủ đề “Phát triển so với bảo tồn: Tính bền vững và Di sản”.

Hình 1: Phát biểu khai mạc hội thảo của PGS.TS Nguyễn Đình Hiền  - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

Hội thảo EIER 2023 được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức và nuôi dưỡng nghiên cứu chất lượng về các vấn đề liên quan trực tiếp đến tầm quan trọng của tính bền vững và di trong mọi con đường phát triển; thúc đẩy sự hợp tác giữa các học giả, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học từ các Trường đại học trong nước và các nhà khoa quốc tế đến từ các nước Mỹ, Úc, Anh, Nauy…

Hình 2: Các nhà khoa học trong nước và nước ngoài tham dự hội thảo.

Hội thảo EIER2023 đã nhận được 19 bài viết, tập trung 4 nhóm chủ đề chính: Năng lượng, Cơ sở hạ tầng, Môi trường, Bảo tồn văn hoá và di sản. Nhiều bài viết có chất lượng, hàm lượng khoa học cao được lựa chọn và đăng trong tuyển tập của hội thảo. Trong đó, có 10 báo cáo khoa học được mời báo cáo trực tiếp và 09 bài báo cáo khoa học trực tuyến tại hội thảo. Ngoài ra còn có 01 bài nói chuyện và biểu diễn nhạc dân tộc Việt Nam trong giáo dục Úc – Mỹ.

https://eier2023.qnu.edu.vn/vi/gioi-thieu-1502/program

Hình 3: Gặp gỡ giáo sư Nguyễn Văn Tuân, Trường Đại học Công nghệ Sydney – Úc.

Tham dự hội thảo, ThS. Nguyễn Đắc Kiên - Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang đã có bài trình bày “Chất lượng môi trường nước tại trại Thực nghiệm nuôi thuỷ sản nước ngọt Ninh Phụng Trường Đại học Nha Trang trong bối cảnh Biên đổi khí hậu”

 

Lớp 61.CNMT kiến tập cuối khoá tại Ninh Thuận và Đà Lạt

Bài viết trước

Lớp 61.CNMT kiến tập cuối khoá tại Ninh Thuận và Đà Lạt
Viện CNSH&MT tổ chức tập huấn TOT về năng lượng, biến đổi khí hậu & các hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả tại Trường học dành cho sinh viên

Tin tiếp theo

Viện CNSH&MT tổ chức tập huấn TOT về năng lượng, biến đổi khí hậu & các hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả tại Trường học dành cho sinh viên

Bài viết liên quan

Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn “Tin sinh học: Phân tích hệ vi sinh ứng dụng trong nghiên cứu nông nghiệp” tại Quy Nhơn
27/12/2022

Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn “Tin sinh học: Phân tích hệ vi sinh ứng dụng trong nghiên cứu nông nghiệp” tại Quy Nhơn