Trao đổi thông tin

Cơ hội việc làm của sinh viên học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

  • 12/08/2021
  • 227

Ngày nay ô nhiễm môi trường đang trở thành một trong những vấn đề mang tính chất toàn cầu, đang được sự quan tâm đặc biệt của tất cả các quốc gia và các tổ chức trên thế giới. Do đó bảo vệ môi trường để phát triển bền vững là nhiệm vụ cấp bách trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng để bảo vệ sự ổn định của trái đất và cuộc sống của con người.

Hiện trạng môi trường của Việt Nam hiện nay

  • 09/10/2020
  • 838

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 thì Trong 10 năm tới, nếu GDP của Việt Nam tăng gấp đôi mà không quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng lên 3 lần, đến năm 2025 có thể gấp 4-5 lần. Trung bình GDP cứ tăng 1% thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3% GDP

Giải Nobel Y học 2019 được trao cho 3 nhà khoa học vì những phát hiện mới về “cơ chế cảm nhận và đáp ứng của tế bào với mức oxy”

  • 13/11/2019
  • 277
Giải Nobel Y học 2019 được trao cho ba nhà khoa học vì các phát hiện về “cơ chế cảm nhận và đáp ứng của tế bào với mức oxy”