Nghiên cứu khoa học - Viện Công nghệ Sinh học

Giảng viên Viện CNSH & MT tham dự Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 11

 • 11/07/2022
 • 85

Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy lần thứ 11 được tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế từ ngày 24 đến 25/6/2022.

Giảng viên viện CNSH&MT báo cáo tại hội thảo Kết quả di thực sâm ngọc linh tại Khu BTTN Hòn Bà

 • 18/04/2022
 • 201

Ngày 8/4/2022, tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đã diễn ra Hội thảo khoa học báo cáo đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà”.

Trường Đại học Nha Trang được Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tài trợ dự án INNSA nhằm phát triển một nền tảng nông nghiệp Thông minh và Đổi mới sáng tạo cho chuỗi giá trị cà phê bền vững tại Việt Nam

 • 12/12/2021
 • 325

Dự án INNSA (Innovative and Smart Agriculture Platform: A Digital Transformation and High Technology Integration for improved Coffee Value Chain and Supply Chain in Vietnam) (Mã số: VINIF.2021.DA00047) do Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) tài trợ, và do PGS.TS. Nguyễn Văn Duy, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang làm chủ nhiệm.

 

Viện CNSH&MT tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường TR2019-13-18: “Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà”

 • 26/03/2021
 • 2748

TS. Phạm Thị Minh Thu và nhóm nghiên cứu bảo vệ thành công đề tài Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà

Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo Quốc tế Sinh học lần thứ 3 tại Qui Nhơn

 • 14/12/2020
 • 648

Hội nghị Sinh học lần thứ 3 - "3rd Biology Conference - Quy Nhơn 2020" được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISEbởi Hội các nhà nghiên cứu sinh học trẻ Việt Nam (Life Science Links), với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Hiệp hội Rencontres du Vietnam (RDV) và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE).

Thành viên nhóm nghiên cứu Đa dạng sinh học và Bảo tồn tham gia hội thảo trực tuyến tại Indonesia và Việt Nam

 • 25/11/2020
 • 523

Tham gia Hội thảo quốc tế trực tuyến The Second Maluku International Conference on Marine Science and Technology (MICMST2) và báo cáo miệng online Hội thảo quốc tế về Nông nghiệp và Môi trường bền vững

Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo Công nghệ sinh học toàn quốc

 • 02/11/2020
 • 545

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 với chủ đề: “Công nghệ sinh học: Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (“Biotechnology: From Basic Research to Application for Industrialization and Modernization được tổ chức tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

 

Giảng viên viện CNSH&MT tham gia Workshop: Khảo sát xã hội học về thu gom và tái chế rác tại Nha Trang 11/2019

 • 13/10/2020
 • 479

Giảng viên Viện CNSH&MT (ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, ThS. Trần Thị Tâm) tham gia Workshop: Khảo sát xã hội học về thu gom và tái chế rác tại Nha Trang từ 1-6.11.2019

Viện CNSH&MT tổ chức thành công hội thảo về biến đổi khí hậu

 • 09/10/2020
 • 438

Sáng ngày 19.8, Viện CNSH&MT tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề Biến đổi khí hậu: Tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam & các giải pháp thích ứng