Nghiên cứu khoa học

Viện CNSH&MT tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường TR2019-13-18: “Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà”
26/03/2021

Viện CNSH&MT tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường TR2019-13-18: “Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà”

Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo Quốc tế Sinh học lần thứ 3 tại Qui Nhơn
14/12/2020

Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo Quốc tế Sinh học lần thứ 3 tại Qui Nhơn

Thành viên nhóm nghiên cứu Đa dạng sinh học và Bảo tồn tham gia hội thảo trực tuyến tại Indonesia và Việt Nam
25/11/2020

Thành viên nhóm nghiên cứu Đa dạng sinh học và Bảo tồn tham gia hội thảo trực tuyến tại Indonesia và Việt Nam

Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo Công nghệ sinh học toàn quốc
02/11/2020

Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo Công nghệ sinh học toàn quốc

Giảng viên viện CNSH&MT tham gia Workshop: Khảo sát xã hội học về thu gom và tái chế rác tại Nha Trang 11/2019
13/10/2020

Giảng viên viện CNSH&MT tham gia Workshop: Khảo sát xã hội học về thu gom và tái chế rác tại Nha Trang 11/2019

Viện CNSH&MT tổ chức thành công hội thảo về biến đổi khí hậu
09/10/2020

Viện CNSH&MT tổ chức thành công hội thảo về biến đổi khí hậu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHITOSAN TRONG VI NHÂN GIỐNG LAN MOKARA
20/12/2019

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHITOSAN TRONG VI NHÂN GIỐNG LAN MOKARA

NHÓM GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM GIA  HỘI THẢO & WORKSHOP QUỐC TẾ TẠI HÀ NỘI
20/12/2019

NHÓM GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM GIA HỘI THẢO & WORKSHOP QUỐC TẾ TẠI HÀ NỘI