Hợp tác đối ngoại

Giảng viên và sinh viên viện CNSH&MT tham gia Tuần lễ sinh thái 2020
13/10/2020

Giảng viên và sinh viên viện CNSH&MT tham gia Tuần lễ sinh thái 2020

Viện CNSH&MT tham gia ký thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Khoa Học Kỹ Thuật Noakhali, Bangladesh
13/10/2020

Viện CNSH&MT tham gia ký thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Khoa Học Kỹ Thuật Noakhali, Bangladesh

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường
13/10/2020

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường

Viện CNSH&MT tổ chức thành công vòng chung kết Môi trường xanh Khánh Hòa 2020
17/09/2020

Viện CNSH&MT tổ chức thành công vòng chung kết Môi trường xanh Khánh Hòa 2020

VIỆN CNSH&MT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT RÁC THẢI NHỰA BIỂN NĂM 2020
02/07/2020

VIỆN CNSH&MT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT RÁC THẢI NHỰA BIỂN NĂM 2020

GIẢNG VIÊN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO TẠI THÁI LAN
24/10/2019

GIẢNG VIÊN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO TẠI THÁI LAN

VIỆN CNSH&MT GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
24/10/2019

VIỆN CNSH&MT GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

VIỆN CNSH&MT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HALMSTAD, THỤY ĐIỂN
14/08/2019

VIỆN CNSH&MT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HALMSTAD, THỤY ĐIỂN

GIẢNG VIÊN VIỆN CNSH&MT THAM GIA KHÓA HỌC NGẮN HẠN VỚI SINH VIÊN ĐH SOUNTHERN CROSS, ÚC
14/08/2019

GIẢNG VIÊN VIỆN CNSH&MT THAM GIA KHÓA HỌC NGẮN HẠN VỚI SINH VIÊN ĐH SOUNTHERN CROSS, ÚC

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VÀ HỌP THƯỜNG NIÊN DỰ ÁN PEER 6-435
22/07/2019

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VÀ HỌP THƯỜNG NIÊN DỰ ÁN PEER 6-435