Cựu sinh viên ngành CNSH: Cố gắng và nỗ lực -  “quả ngọt” sẽ ở phía trước
10/06/2022
Cựu sinh viên ngành CNSH: Cố gắng và nỗ lực - “quả ngọt” sẽ ở phía trước

Xin chào các bạn Sinh viên, mình là Nguyễn Thị Thanh Trà, cựu sinh viên Khóa 50, ngành Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường (IBE), Trường Đại học Nha Trang.