Viện CNSH&MT tổ chức thành công hội thảo về biến đổi khí hậu

  • 09-10-2020
  • /
  • 350
  • Nghiên cứu khoa học

Sáng ngày 19.8, Viện CNSH&MT tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề Biến đổi khí hậu: Tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam & các giải pháp thích ứng

Viện CNSH&MT tổ chức thành công hội thảo về biến đổi khí hậu

Đưa tin: Đặng Thúy Bình

Sáng ngày 19/8/2020, tại Phòng học C2, Viện CNSH&MT đã tổ chức thành công Hội nghị khoa học cấp viện năm học 2019-2020.
 


 

Với chủ đề Biến đổi khí hậu: Tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam & các giải pháp thích ứng, hội thảo đã đón tiếp gần 50 cán bộ, giảng viên và sinh viên Viện CNSH&MT đến tham dự. TS. Ngô Thị Hoài Dương, Viện trưởng khai mịc hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghiên cứu của Viện liên quan đến biến đổi khí hậu.
 Hội thảo được chia làm 2 tiểu ban
 

Tiểu ban 1: Tác động của biến đổi khí hậu đến các hoạt động kinh tế - xã hội do PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa và ThS. Nguyễn Đắc Kiên điều hành, và 

Tiểu ban 2: Tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học; Chủ tịch: TS. Đặng Thuý Bình, PGS.TS. Nguyễn Văn Duy
 


Hội thảo có 7 báo cáo được trình bày tại Hội trường trong 12 báo cáo khoa học liên quan đến biến đổi khí hậu và các tác động đến môi trường, thủy sản và đa dạng sinh học.

  Trinh bày tại hội thảo là các báo cáo tổng quan về biến đổi khi hậu, cũng như các nghiên cứu chuyên ngành về biến đổi khí hậu tác động đến đa dạng sinh học biển. Các thành viên tham dự hội thảo đã thảo luận sôi nổi, mở ra nhiều hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ sính học trong nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu.
 


 Các vấn đề quan tâm là diễn biến của biến đổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam, các dự đoán và kịch bản biến đổi khí hậu, sự đáp ứng của sinh vật với môi trường đang thay đổi.
 Hội thảo kết thúc lúc 11.30. Đây là cơ hội để cán bộ giảng viên của Viện trình bày, và trao đổi các kiến thưc và nghiên cứu liên quan đến biến đổi khí hậu, đồng thời giúp các em sinh viên nâng cao nhận thức về các tác động của BĐKH đến nền kinh tế của Việt Nam, khu vực và thế giới.

 

Hiện trạng môi trường của Việt Nam hiện nay

Bài viết trước

Hiện trạng môi trường của Việt Nam hiện nay
Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Bài viết tiếp theo

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Bài viết liên quan

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực
12/05/2022

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu
12/05/2022

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu

Công nghệ sinh học -  Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19
12/05/2022

Công nghệ sinh học - Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường
06/05/2022

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường