VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2016-2020

  • 18-08-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 267
Trong ngày 17/8/2020, Viện CNSH&MT tổ chức bảo vệ luận văn cho sinh viên Ngành Công nghệ sinh học Niên khóa 2016-2020.
VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2016-2020

Đưa tin: Đặng Thúy Bình
Trong thời gian trên, 2 Hội đồng khoa học do PGS.TS. Nguyễn Văn Duy và TS. Đặng Thúy Bình làm chủ tịch đã làm việc nghiêm túc và công minh, lắng nghe, phản biện và góp ý và đánh giá các công trình nghiên cứu của sinh viên.Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, giảng viên và sinh viên Viện CNSH&MT vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành công tác tốt nghiệp. 
Luận văn tốt nghiệp của sinh viên khá đa dạng, gồm nhiều lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học như vi sinh, thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, y dược, thú y cũng như đa dạng sinh học và bảo tồn.


 

Một số luận văn có chất lượng khoa học, cũng như kiến thức tổng quan của sinh viên về lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học. Điều này cùng cho thấy chuyển biến tích cực của giảng viên và sinh viên Viện CNSH&MT trong phong trào nghiên cứu khoa học.Chuyên ngành Công nghệ sinh học có 7 sinh viên bảo vệ đạt loại xuất sắc trên tổng số 23 sinh viên bảo vệ;


VIỆN CNSH&MT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT RÁC THẢI NHỰA BIỂN NĂM 2020

Bài viết trước

VIỆN CNSH&MT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT RÁC THẢI NHỰA BIỂN NĂM 2020
Viện CNSH&MT tôt chức hoạt động cộng đồng trong khuôn khổ môn học Môi trường và Phát triển

Bài viết tiếp theo

Viện CNSH&MT tôt chức hoạt động cộng đồng trong khuôn khổ môn học Môi trường và Phát triển

Bài viết liên quan

Trường Đại học Nha Trang được Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tài trợ dự án INNSA nhằm phát triển một nền tảng nông nghiệp Thông minh và Đổi mới sáng tạo cho chuỗi giá trị cà phê bền vững tại Việt Nam
12/12/2021

Trường Đại học Nha Trang được Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tài trợ dự án INNSA nhằm phát triển một nền tảng nông nghiệp Thông minh và Đổi mới sáng tạo cho chuỗi giá trị cà phê bền vững tại Việt Nam

Viện CNSH&MT: Tổ chức thành công đợt bảo vệ cao học Ngành CNSH quí IV  năm 2021
11/12/2021

Viện CNSH&MT: Tổ chức thành công đợt bảo vệ cao học Ngành CNSH quí IV năm 2021

Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia ban giám khảo cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh phổ thông năm học 2020-2021
11/12/2021

Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia ban giám khảo cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh phổ thông năm học 2020-2021