Trường Đại học Nha Trang được Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tài trợ dự án INNSA nhằm phát triển một nền tảng nông nghiệp Thông minh và Đổi mới sáng tạo cho chuỗi giá trị cà phê bền vững tại Việt Nam

  • 12-12-2021
  • /
  • Viện CNSH
  • 563
  • Nghiên cứu khoa học

Dự án INNSA (Innovative and Smart Agriculture Platform: A Digital Transformation and High Technology Integration for improved Coffee Value Chain and Supply Chain in Vietnam) (Mã số: VINIF.2021.DA00047) do Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) tài trợ, và do PGS.TS. Nguyễn Văn Duy, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang làm chủ nhiệm.

 

Trường Đại học Nha Trang được Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tài trợ dự án INNSA nhằm phát triển một nền tảng nông nghiệp Thông minh và Đổi mới sáng tạo cho chuỗi giá trị cà phê bền vững tại Việt Nam

Dự án INNSA nhằm phát triển một nền tảng nông nghiệp Thông minh và Đổi mới sáng tạo cho chuỗi giá trị cà phê bền vững, với trọng tâm là nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho các yếu tố chính của chuỗi cung ứng cà phê tại Việt Nam. Dự án được phát triển dựa trên nền tảng của chuyển đổi số và các công nghệ nông nghiệp thông minh: Thiết bị thông minh và Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ truy xuất nguồn gốc và chuỗi khối, Thiết kế & Sản xuất bền vững. Các công nghệ ấy nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tính bền vững, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Các thành viên tham gia dự án INNSA có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên ngành và hợp tác quốc tế, đặc biệt trong việc kết nối chặt chẽ giữa các trường đại học và doanh nghiệp. Động lực mạnh mẽ của dự án INNSA là mong muốn đưa ngành cà phê Việt Nam phát triển vượt bậc, được công nhận về giá trị, thương hiệu và tính bền vững, đóng góp trực tiếp vào tham vọng phát triển Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nói chung cũng như nền nông nghiệp thông minh và bền vững nói riêng.

Dự án sẽ tạo ra nền tảng INNSA, một cơ sở hạ tầng trong không gian kinh tế số của nông nghiệp Việt Nam, bắt đầu từ cà phê và sau đó sẽ tích hợp dần các cây trồng và vật nuôi khác. Nền tảng INNSA sẽ có ít nhất 05 module/chức năng chính: 01 Module quản lý và số hoá cho chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam, 01 Module tích hợp hệ thống công nghệ truy xuất nguồn gốc, 01 Module ứng dụng trí truệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ chức năng quyết định vận hành canh tác, chăm sóc cây cà phê, 01 Cổng thông tin điện tử giới thiệu nền tảng INNSA, và 01 Sàn giao dịch trực tuyến các sản phẩm liên quan đến cà phê. Bên cạnh đó, dự án còn tham gia đào tạo các nghiên cứu sinh, học viên cao học trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Nông nghiệp và Công nghệ thông tin, cũng như công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín hạng Q1.

Dự án sẽ được triển khai trong thời gian 3 năm, bắt đầu từ tháng 12/2021. Trong năm thứ nhất, dự án bắt đầu điều tra, khảo sát thực tế, phát triển hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu liên quan, cũng như cài đặt các gói IoT tại các trang trại cà phê và các không gian lưu trữ cà phê tiêu chuẩn. Trong năm thứ hai, dự án tập trung phân tích, xứ lý dữ liệu lớn có ứng dụng AI cho nền tảng INNSA nhằm hỗ trợ chức năng quyết định vận hành canh tác, chăm sóc cây cà phê, đồng thời phát triển một số sản phẩm giá trị gia tăng cho chuỗi giá trị và chuỗi sản xuất cà phê. Trong năm thứ ba, dự án sẽ tích hợp và hoàn thiện hệ thống dữ liệu và phát triển các ứng dụng của nền tảng INNSA.

Xin chân thành cảm ơn sự tài trợ kinh phí cho dự án từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup cũng như sự hợp tác, hỗ trợ của tất cả các đối tác tham gia dự án. Hãy cùng chúng tôi chuyển đổi số cho nông nghiệp Việt Nam.

 

Link video giới thiệu dự án:

  1. Low quality: https://drive.google.com/open?id=1ySqB2Tm8VuNLLpa7MTFDB2XIoESKEgh8&authuser=duynv%40ntu.edu.vn&usp=drive_fs
  2. High quality: https://drive.google.com/open?id=1yQk-UqJfR5u_jKc2QdqRIp2hmmWG8Axw&authuser=duynv%40ntu.edu.vn&usp=drive_fs

 

 

Viện CNSH&MT: Tổ chức thành công đợt bảo vệ cao học Ngành CNSH quí IV  năm 2021

Bài viết trước

Viện CNSH&MT: Tổ chức thành công đợt bảo vệ cao học Ngành CNSH quí IV năm 2021
Mô hình quản lý HSE tại doanh nghiệp - Rapexco Đại Nam

Tin tiếp theo

Mô hình quản lý HSE tại doanh nghiệp - Rapexco Đại Nam

Bài viết liên quan

Mô hình quản lý HSE tại doanh nghiệp - Rapexco Đại Nam
20/03/2023

Mô hình quản lý HSE tại doanh nghiệp - Rapexco Đại Nam