Thành viên nhóm nghiên cứu Đa dạng sinh học và Bảo tồn tham gia hội thảo trực tuyến tại Indonesia và Việt Nam

  • 25-11-2020
  • /
  • Viện CNSH
  • 420
  • Nghiên cứu khoa học

Tham gia Hội thảo quốc tế trực tuyến The Second Maluku International Conference on Marine Science and Technology (MICMST2) và báo cáo miệng online Hội thảo quốc tế về Nông nghiệp và Môi trường bền vững

Thành viên nhóm nghiên cứu Đa dạng sinh học và Bảo tồn tham gia hội thảo trực tuyến tại Indonesia và Việt Nam

Ngày 31/10/2020, thành viên nhóm nghiên cứu Đa dạng sinh học và Bảo tồn đã tham gia Hội thảo lần thứ 2 về Khoa học và Kỹ thuật biển được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Indonesia. TS. Đặng Thúy Bình, và TS. Vũ Đặng Hạ Quyên đã tham gia hội thảo dưới hình thức báo cáo hội trường. Hội nghị có sự tham gia của các nhà khoa học biển từ 10 quốc gia khác nhau. Hội nghị  thúc đẩy sự hợp tác với nhiều trường đại học và Viện  nghiên cứu hàng đầu như Southern Cross< Australia, Leeds University, United Kingdom, Naturalis Biodiversity Center, Leiden Netherlands, IRD, France, Kagoshima University, Japan và Karolinska Institutet, Sweden. 

Báo cáo của nhóm nghiên cứu

  1. N N T Nhon, T Q Sang, N M Chau, D T Binh. Identify and characterize the SNP markers for traceability of scallop spiny lobster Panulirus homarus (Decapoda, Palinuridae) in Vietnam. The second Maluku International Conference on Marine Science and Technology, Indonesia, 31 /10/2020.
  2. T T Oanh, V D H Quyen, D T Binh. Molecular phylogeny of marine eels (Elopomorpha: Anguilliformes) inferred from mitochondrial DNA markers in Vietnam. The second Maluku International Conference on Marine Science and Technology, Indonesia, 31 /10/2020. 

Trong ngày 18/11, nhóm tiếp tục tham gia Hội thảo quốc tế Nông nghiệp và Môi trường bền vững theo hình thức báo cáo online. Báo cáo của nhóm do TS. Đặng Thúy Bình trình bày được chọn trao giải tại hội nghị. Báo cáo cũng được chọn đăng bài fultext bằng tiếng Anh trong kỷ yếu của hội nghị có chỉ số ISBN.

Báo cáo tại hội thảo

         Oanh T. Truong, Phu T. Pham, Binh T. Dang. Species diversity and molecular phylogeny of flatfish (Pleuronectiformes: Pleuronectoidei) – implication to climate change. The International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Hồ Chí Minh, 18/11/2020

 


 

Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn Nguyên tắc và thực hành trong phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp 1 và cấp 2

Bài viết trước

Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn Nguyên tắc và thực hành trong phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp 1 và cấp 2
Cựu sinh viên ngành CNSH: Kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học – Tại sao không?

Bài viết tiếp theo

Cựu sinh viên ngành CNSH: Kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học – Tại sao không?

Bài viết liên quan

Cựu sinh viên ngành CNSH: Kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học – Tại sao không?
27/05/2022

Cựu sinh viên ngành CNSH: Kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học – Tại sao không?

Viện CNSH&MT tổ chức cuộc thi ảnh về Khám phá Đa dạng sinh học biển tỉnh Khánh Hòa
20/05/2022

Viện CNSH&MT tổ chức cuộc thi ảnh về Khám phá Đa dạng sinh học biển tỉnh Khánh Hòa

Đoàn Viện  Công nghệ sinh học và Môi trường tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024
20/05/2022

Đoàn Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024

Chương trình giao lưu kết nghĩa và tư vấn hướng nghiệp giữa Viện CNSH&MT và trường  THPT Dân Tộc Nội Trú Pi Năng Tắc, Ninh Thuận
20/05/2022

Chương trình giao lưu kết nghĩa và tư vấn hướng nghiệp giữa Viện CNSH&MT và trường THPT Dân Tộc Nội Trú Pi Năng Tắc, Ninh Thuận