Sinh viên khóa 62 Kỹ thuật Môi trường kiến tập tại nhà máy xử lý nước thải phía Nam, Nha Trang

  • 07-11-2022
  • /
  • Viện CNSH
  • 173
  • Hoạt động đào tạo

Đưa tin: Bộ môn KTMT

Sinh viên khóa 62 Kỹ thuật Môi trường kiến tập tại nhà máy xử lý nước thải phía Nam, Nha Trang

Chiều 28.10.2022, lớp 62CNMT & 61CNMT đã có buổi kiến tập tìm hiểu về hệ thống xử lý nước thải phía Nam - Nha Trang.

Thực hiện kế hoạch học tập của học phần Kỹ thuật xử lý nước thải năm học 2022-2023; Bộ môn KTMT - Viện CNSH&MT đã tổ chức cho sinh viên khóa 62CNMT & 61CNMT đi thực tế tại hệ thống xử lý nước thải phía Nam - Nha Trang.

Nhà máy xử lý nước thải phía Nam thuộc xã Phước Đồng, Nha Trang được xây dựng và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2014. Sau 8 năm hoạt động ổn định, hiệu quả; công suất xử lý của nhà máy đã tăng lên 30.000 m3/d. Nhà máy chủ yếu xử lý nước thải sinh hoạt của người dân (phía nam) thành phố Nha Trang đạt QCVN14-MT, cột A; nước sau xử lý đổ ra sông Quán Trường. Với đặc điểm nước thải sinh hoạt chủ yếu ô nhiễm chất hữu cơ (BOD, COD) và chất dinh dưỡng (N, P), hệ thống xử lý với công nghệ chính là mương oxy hóa sâu kết hợp xử lý sinh học thiếu khí & hiếu khí nhằm loại bỏ được cả BOD, COD và N, P.

Được tham quan và tận mắt chứng kiến quá trình vận hành của hệ thống giúp cho sinh viên liên hệ, kết nối với các phần kiến thức đã học được trên giảng đường để từng bước vận dụng vào thực tế ngành nghề. Những bài học thực tế về công nghệ xử lý nước thải & xử lý bùn cặn hiện nay tại nhà máy phía Nam giúp sinh viên có cái nhìn chân thật hơn về ngành nghề của mình trong tương lai.

 

Chi bộ Viện CNSH & MT tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Trương Trọng Danh

Bài viết trước

Chi bộ Viện CNSH & MT tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Trương Trọng Danh
Viện CNSH&MT tổ chức tập huấn TOT về năng lượng, biến đổi khí hậu & các hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả tại Trường học dành cho sinh viên

Tin tiếp theo

Viện CNSH&MT tổ chức tập huấn TOT về năng lượng, biến đổi khí hậu & các hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả tại Trường học dành cho sinh viên

Bài viết liên quan