Sinh hoạt học thuật của Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường năm học 2020-2021 Đưa tin: Phạm Thị Minh Hải

 • 06-08-2021
 • /
 • Viện CNSH
 • 302
 • Hoạt động đào tạo

Ngày 03/08/2021, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường tổ chức sinh hoạt học thuật cấp Viện với chủ đề “Hội thảo kiểm định chất lượng ngành Công nghệ Sinh học và định hướng Nghiên cứu Khoa học” với sự tham gia của tất cả các giảng viên thuộc Bộ môn Sinh học, Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Môi trường.

 

Sinh hoạt học thuật của Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường năm học 2020-2021                               Đưa tin: Phạm Thị Minh Hải

Đưa tin: Phạm Thị Minh Hải

 

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang có những diễn biến phức tạp tại thành phố Nha Trang, Ban Lãnh đạo Viện quyết định tổ chức hoạt động này bằng hình thức online trên Google Meet.

 

Hội thảo đã tổng kết các thành tích đạt được trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ giảng viên của Viện. Bên cạnh đó, các báo cáo viên đã trình bày và phân tích các vấn đề còn tồn tại, đề xuất các phương án để cán bộ giảng viên nâng cao tính chủ động, tích cực tham gia và đóng góp vào hoạt động chung của Viện. Các báo cáo cũng tập trung phân tích về việc thiết kế và xây dựng chuẩn đầu ra phục vụ kiểm định chất lượng ngành Công nghệ sinh học.

PGS.TS Nguyễn Văn Duy trình bày về lịch sử phát triển của ngành Công nghệ sinh học

Việc áp dụng các phương pháp giảng dạy mới và phù hợp giúp nâng cao chất lượng học tập, phát triển năng lực của SV ở các khía cạnh khác nhau, cũng như chủ động tìm ra hướng phát triển, xác định rõ kế hoạch công việc để đóng góp vào sự phát triển của Viện của từng giảng viên là mục tiêu đặt ra cho năm học mới. Công tác cố vấn học tập, hướng đến người học là trung tâm được thảo luận và phân tích để tìm ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho sinh viên.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh theo hướng tích cực, chủ động tìm kiếm các nguồn kinh phí trong và ngoài nước, đồng thời cũng đảm bảo định hướng phát triển của Viện phù hợp với mục tiêu của nhà trường và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các  giảng viên của Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường  trao đổi sôi nổi về định hướng phát triển của Viện CNSH&MT trong thời gian tới.

 

 

 Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật môi trường năm học 2020-2021

Bài viết trước

Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật môi trường năm học 2020-2021
Viện CNSH&MT tổ chức cuộc thi ảnh về Khám phá Đa dạng sinh học biển tỉnh Khánh Hòa

Bài viết tiếp theo

Viện CNSH&MT tổ chức cuộc thi ảnh về Khám phá Đa dạng sinh học biển tỉnh Khánh Hòa

Bài viết liên quan

Viện CNSH&MT tổ chức cuộc thi ảnh về Khám phá Đa dạng sinh học biển tỉnh Khánh Hòa
20/05/2022

Viện CNSH&MT tổ chức cuộc thi ảnh về Khám phá Đa dạng sinh học biển tỉnh Khánh Hòa

Đoàn Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024
20/05/2022

Đoàn Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024

Chương trình giao lưu kết nghĩa và tư vấn hướng nghiệp giữa Viện CNSH&MT và trường THPT Dân Tộc Nội Trú Pi Năng Tắc, Ninh Thuận
20/05/2022

Chương trình giao lưu kết nghĩa và tư vấn hướng nghiệp giữa Viện CNSH&MT và trường THPT Dân Tộc Nội Trú Pi Năng Tắc, Ninh Thuận

Giảng viên Viện CNSH & MT chia sẻ những kỷ niệm về hoạt động học thông qua phục vụ cộng đồng
20/05/2022

Giảng viên Viện CNSH & MT chia sẻ những kỷ niệm về hoạt động học thông qua phục vụ cộng đồng