Giảng viên viện CNSH&MT tham gia Workshop: Khảo sát xã hội học về thu gom và tái chế rác tại Nha Trang 11/2019

  • 13-10-2020
  • /
  • 387
  • Nghiên cứu khoa học

Giảng viên Viện CNSH&MT (ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, ThS. Trần Thị Tâm) tham gia Workshop: Khảo sát xã hội học về thu gom và tái chế rác tại Nha Trang từ 1-6.11.2019

Giảng viên viện CNSH&MT tham gia Workshop: Khảo sát xã hội học về thu gom và tái chế rác tại Nha Trang 11/2019

Đưa tin: Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Từ ngày 1-6.11.2019, giảng viên Viện CNSH&MT (ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh và ThS. Trần Thị Tâm) đã tham gia Workshop: Khảo sát xã hội học về thu gom và tái chế rác tại Nha Trang. Hoạt động do nhóm nghiên cứu JEAI Recycurbs Viet triển khai trong khuôn khổ dự án COMPOSE được tài trợ bởi Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp và Viện Nghiên cứu vì sự phát triển Pháp IRD. Cùng tham gia workshop có các GV đến từ khoa Du lịch và các SV đến từ Viện CNSH&MT và SV khoa Du lịch.
 


 

Trong thời gian diễn ra workshop, các nhóm GV, SV đã triển khai khảo sát hoạt động thu gọm và tái chế rác ở Tp.Nha Trang với mục tiêu: tìm các vựa ve chai trong phường/xã thuộc Tp.Nha Trang và các thông tin liên quan đến vựa như: quê quán, tuổi chủ vựa, thời điểm hình thành vựa, loại phế liệu mua, khối lượng mua, con đường đi của phế liệu, lập bản đồ vị trí các vựa,…
 

 

Sau gần 1 tuần làm việc tích cực, các thành viên tham gia workshop đã hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu và cũng đã có những định hướng cho các hoạt động trong thời gian tới. Kết thúc Workshop tại Nha Trang, các thành viên tham gia đã được trao Giấy chứng nhận tham gia tích cực và hoàn thành Workshop.
 

 

Trong khuôn khổ dự án, workshop cũng đã được tổ chức tại các thành phố khác ở Việt Nam như Tp. Vinh, Tp. Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh hay Tp. Hà Nội.
 

 

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường

Bài viết trước

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường
Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Bài viết tiếp theo

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Bài viết liên quan

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực
12/05/2022

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu
12/05/2022

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu

Công nghệ sinh học -  Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19
12/05/2022

Công nghệ sinh học - Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường
06/05/2022

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường