Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo “Cở sở Hạ tầng thông minh cho Mekong” tại Thái Lan

  • 21-12-2022
  • /
  • Viện CNSH
  • 1627
  • Hợp tác đối ngoại

Ngày 18.10.2022, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Quốc tế của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ (DOI-ITAP) đã tổ chức hội thảo chính thức kết thúc chương trình Cơ sở hạ tầng Thông minh cho Mekong—một nỗ lực liên ngành kéo dài 8 năm của chính phủ Hoa Kỳ giúp các chính phủ vùng hạ lưu sông Mekong giảm tác động tiêu cực của các đập thủy điện, hệ thống thủy lợi, đường xá và phát triển cơ sở hạ tầng khác.

Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo “Cở sở Hạ tầng thông minh cho Mekong” tại Thái Lan

Tại sự kiện bế mạc ở Trung tâm Phát triển Thủy sản Đông Nam Á (SEAFDEC), USAID và DOI-ITAP đã nêu bật nhiều thành tựu của chương trình, đặc biệt nhấn mạnh đến Sáng kiến Đường cá (Fhsi passage) vùng Hạ lưu sông Mekong, là một trong những thành tựu nổi bật của chương trình.

Các thành viên tham dự hội thảo

Sáng kiến Đường cá khu vực hạ lưu sông Mekong là một nỗ lực khu vực của năm quốc gia hạ lưu sông nhằm cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan thủy lợi và thủy sản nhằm giải quyết thách thức xuyên biên giới về suy giảm nguồn cá.

Ban chủ tịch tiểu ban thảo luận

Hợp tác với SEAFDEC, Ủy hội sông Mekong Úc, Nhật Bản và các chính phủ ở hạ lưu sông Mekong, sáng kiến kéo dài 5 năm đã hỗ trợ kiểm kê và ưu tiên các rào cản quy mô nhỏ đối với đường đi của cá qua hạ lưu sông Mê Kông. Kết quả cưa dự án bao gồm việc xây dựng sáu tuyến đường cá trình diễn ở Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, nơi đã kết nối hàng triệu cá thể với vùng nước bản địa quan trọng trong vòng đời của chúng.

Tham quan mô hình trình diễn :Fish pasage"

PGS. TS. Đặng Thúy Bình, GVCC của Trường Đại học Nha Trang được mời làm khách VIP tại hội thảo, và trình bày báo cáo tổng quan về Ứng dụng di truyền học bảo tồn trong các nghiên cứu về đa dạng sinh học và động học quần thể cá sông Mekong. Bà Bình cũng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho các chiến lược tương lai của khu vực. Nghiên cứu của nhóm là một mảnh ghép, góp phần hỗ trợ các nỗ lực ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi cá ở sông Mekong.

PGS. TS. Đặng Thúy Bình trình bày tại Hội thảo bế mạc

Đưa tin: Đặng Thúy Bình

 

 

 

Giảng viên Viện CNSH&MT tham quan mô hình nuôi biển của Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam

Bài viết trước

Giảng viên Viện CNSH&MT tham quan mô hình nuôi biển của Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam
Viện CNSH&MT tổ chức tập huấn TOT về năng lượng, biến đổi khí hậu & các hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả tại Trường học dành cho sinh viên

Tin tiếp theo

Viện CNSH&MT tổ chức tập huấn TOT về năng lượng, biến đổi khí hậu & các hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả tại Trường học dành cho sinh viên

Bài viết liên quan