Giảng viên Viện CNSH & MT tham dự Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 11

  • 11-07-2022
  • /
  • Viện CNSH
  • 84
  • Nghiên cứu khoa học

Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy lần thứ 11 được tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế từ ngày 24 đến 25/6/2022.

Giảng viên Viện CNSH & MT tham dự Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 11

 Đưa tin: Khúc Thị An

Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản là diễn đàn dành cho các nhà khoa học trẻ, được tổ chức luân phiên hàng năm tại mạng lưới các Trường/Viện có đào tạo và nghiên cứu về Thủy sản ở Việt Nam – ViFINET.

Hơn 300 đại biểu tham dự Lễ Khai mạc và Phiên toàn thể

Thông qua Hội nghị, các nhà khoa học trẻ, sinh viên từ các Viện Nghiên cứu, trường Đại học có thể trao đổi, chia sẻ kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, tạo động lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển hơn nữa, đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển giữa các đơn vị. Về dự Hội nghị lần này có hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.

                 BTC trao Giấy chứng nhận cho các báo cáo viên tham dự

Với chủ đề “Phát triển thủy sản bền vững và hội nhập”, Hội nghị năm nay đã thu hút hơn 130 báo cáo chuyên môn, tập trung trong 5 chủ đề chính là: Di truyền và sản xuất giống thủy sản; Công nghệ nuôi thủy sản; Dinh dưỡng thức ăn và chế biến thủy sản; Bệnh học thủy sản và Môi trường, kinh tế, xã hội nghề cá.

Các GV của Viện CNSH & MT – Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị

Viện CNSH & MT – Trường ĐH Nha Trang có 04 Giảng viên và 1 SV tham dự báo cáo tại Hội nghị. Đoàn Giảng viên, Sinh viên đã trình bày 06 báo cáo khoa học có chất lượng tại các tiểu ban về Bệnh học thủy sản và Dinh dưỡng thức ăn và Chế biến thủy sản.

             GV Văn Hồng Cầm báo cáo tại Tiểu ban Bênh học thủy sản

Tham dự Hội nghị lần này, các nhà khoa học trẻ và sinh viên còn được tham quan thực tế đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Đây là đầm nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, không chỉ có giá trị cao về đa dạng sinh học mà còn giữ các chức năng quan trọng về môi trường sinh thái, kinh tế xã hội cũng như lịch sử, văn hóa của Thừa Thiên Huế.

Chèo Sub trên Phá Tam Giang

 

Sinh hoạt học thuật cấp liên bộ môn về Bảo tồn đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu

Bài viết trước

Sinh hoạt học thuật cấp liên bộ môn về Bảo tồn đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu
Sáng kiến “Tập huấn về hiện trạng sử dụng năng lượng và tuyên truyền khuyến khích hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại trường học” của nhóm Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nha Trang được GYL trao quỹ triển khai 2022

Tin tiếp theo

Sáng kiến “Tập huấn về hiện trạng sử dụng năng lượng và tuyên truyền khuyến khích hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại trường học” của nhóm Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nha Trang được GYL trao quỹ triển khai 2022

Bài viết liên quan