Giảng viên Viện CNSH & MT chia sẻ những kỷ niệm về hoạt động học thông qua phục vụ cộng đồng

  • 20-05-2022
  • /
  • Viện CNSH
  • 185
  • Trao đổi thông tin

“Cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi nhỏ bé đầu tiên”

Giảng viên Viện CNSH & MT chia sẻ những kỷ niệm về hoạt động học thông qua phục vụ cộng đồng

Từ lâu cô đã ấp ủ viết một bài tổng kết để ghi lại 1 kỷ niệm đẹp của cuộc đời đi dạy mà hôm nay mới thực hiện được.

Và kỷ niệm đẹp mà cô muốn nói đến chính là hoạt động học thông qua phục vụ cộng đồng "Tuyên truyền bảo tồn các nguồn sinh vật biển đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái môi trường đang bị đánh bắt và sử dụng làm thực phẩm” được tài trợ bởi Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam - VNES và trường Đại học Nha Trang, và được thực hiện bởi nhóm giảng viên phục trách môn học Môi trường và Phát triển, Viện CNSH&MT cùng 183 sinh viên thuộc lớp LKT1, LKT2, CNTP1 và CNTP2.

Trong khoản thời gian không dài, 11/2021-1/2022, khi dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn các mối nguy, các em sinh viên vẫn hăng hái, nhiệt tình với hoạt động.

NHỮNG CON SỐ ĐƯỢC GHI LẠI VỚI SỰ NHIỆT TÌNH

- 450 bản trả lời cho cuộc khảo sát tình trạng đánh bắt nhóm cá ăn tảo mục tiêu (cá giò/dìa, cá đuôi gai và cá mó/vẹt) tại 3 phường Vĩnh Hoà, Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên.

- 45 bộ tài liệu tuyền được phát ra cho cộng đồng người dân tại 3 phường Vĩnh Hoà, Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên về vai trò quan trọng của các nhóm cá ăn tảo.

- 3 buổi tuyên truyền về vai trò quan trọng của các nhóm cá ăn tảo mục tiêu cho học sinh cấp 1 tại 3 trường tiểu học thuộc địa bàn 3 phường Vĩnh Hoà, Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên, gồm Tiểu học Vĩnh Hoà 1, Tiểu học Vĩnh Trường và tiểu học Vĩnh Nguyên.

- 460 bản trả lời cho hoạt động đánh giá hiệu quả tuyên truyền của dự án bằng bản khảo sát câu hỏi cho cộng đồng dân cư thuộc 3 phường Vĩnh Hoà, Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên.

- 12 chứng nhận THAM GIA TÍCH CỰC cùng phần thưởng cho 12 bạn sinh viên xuất sắc nhất hoạt động.

- 171 chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng.

Và 99xxxxxxxxx giọt mồ hôi, nụ cười, lo lắng, căng thẳng, .......

Chân thành cảm ơn:

- Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam - VNES.

- Trường Đại học Nha Trang.

- Phòng Giáo dục thành phố Nha Trang.

- Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 1, phường Vĩnh Hoà.

- Trường Tiểu học Vĩnh Nguyễn 2, phường Vĩnh Nguyên.

- Trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường.

đã hỗ trợ để hoạt động đạt được mục tiêu đề ra.

Rất mong sự mở đầu thuận lợi này sẽ được tiếp tục với các hoạt động cộng đồng khác, lan toả tinh thần bảo vệ môi trường cho các bạn học sinh sinh viên, giúp các bạn phát huy sức trẻ, sự sáng tạo đóng góp cho cộng đồng, cũng như có nhiều trải nghiệm thực tế hơn nữa.

Cô sẽ nhớ mãi những hình ảnh này!


 

Viện CNSH & MT ký kết nghĩa và giao lưu với Trường THPT Trần Bình Trọng (Cam Lâm, Khánh Hoà).

Bài viết trước

Viện CNSH & MT ký kết nghĩa và giao lưu với Trường THPT Trần Bình Trọng (Cam Lâm, Khánh Hoà).
Bộ môn CNMT giao lưu với Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên – Trường đại học Cần Thơ

Tin tiếp theo

Bộ môn CNMT giao lưu với Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên – Trường đại học Cần Thơ

Bài viết liên quan

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam – KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.
21/11/2022

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam – KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Giống Thuỷ sản Minh Phú – Ninh Thuận
18/11/2022

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Giống Thuỷ sản Minh Phú – Ninh Thuận