Các tác hại ngày càng tăng và bất ngờ của biến đổi khí hậu

  • 21-07-2021
  • /
  • Viện CNSH
  • 256
  • Trao đổi thông tin
Các tác hại ngày càng tăng và bất ngờ của biến đổi khí hậu

Ngô Đăng Nghĩa, Ngô Thị Hoài Dương

Hơn một thế kỹ rưỡi qua, nhân loại đã phát thải khí nhà kính với khối lượng khổng lồ vào bầu khí quyển qua việc đốt nhiên liệu hoá thạch là than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên cùng với các khí từ chăn nuôi như methan và các khí công nghiệp khác. Việc đó đã dẫn đến sự hấp thu năng lượng mặt trời từ bầu khí quyển ngày một gia tăng làm nhiệt độ bầu khí quyển tăng lên. Khi khí quyển nóng lên, sự tương tác của nó với thuỷ quyển, băng quyển, địa quyển và sinh quyển đã dẫn đến một loạt các hoạt động bất thường của trái đất mà chúng ta gọi chung là biến đổi khí hậu, gây tác động đến tất cả các mặt hoạt động của quả đất, hệ sinh thái và con người. Các biểu hiện của biến đổi khí hậu là sự ấm lên của khí quyển, băng tan, mực nước biển dâng, thời tiết cực đoan gây tàn phá hệ sinh thái, suy giảm đa dạng sinh học, phả huỷ cơ sở hạ tầng, thiệt hại nhân mạng và thiệt hại về kinh tế.

 

Xem chi tiết bài viết tại đây

Một số hình ảnh:
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến an ninh lương thực như thế nào?

Bài viết trước

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến an ninh lương thực như thế nào?
Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Bài viết tiếp theo

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Bài viết liên quan

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực
12/05/2022

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu
12/05/2022

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu

Công nghệ sinh học -  Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19
12/05/2022

Công nghệ sinh học - Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường
06/05/2022

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường