Bộ môn CNMT giao lưu với Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên – Trường đại học Cần Thơ

  • 21-11-2022
  • /
  • Viện CNSH
  • 54
  • Tin tức và sự kiện

Đưa tin: Trần Thanh Thư

Bộ môn CNMT giao lưu với Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên – Trường đại học Cần Thơ

Ngày 16/11/2022, Bộ môn CNKT Môi trường đã có buổi giao lưu cùng đoàn Giảng viên và Sinh viên Cao học Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên – trường đại học Cần Thơ với các nội dung chủ yếu về: giới thiệu năng lực nghiên cứu của 2 bên, các hướng nghiên cứu quan tâm, những định hướng hợp tác sắp tới trong nghiên cứu khoa học.

Tại buổi trao đổi, PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa đã chia sẻ những mối quan tâm về thiết kế và vận hành hệ thống xử lý nước thải thuỷ sản, đặc biệt là thiết kế tách dòng và cách quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện nay. Đại diện Khoa MT&TNTN - trường đại học Cần Thơ, PGS.TS. Lê Anh Tuấn chia sẻ về những đề tài về biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp, phát triển bền vững, và kinh tế tuần hoàn ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

Kết thúc buổi làm việc đại diện 2 bên mong muốn cùng chia sẻ thông tin và hợp tác về những đề tài liên quan đến bảo tồn nguồn gen, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam – KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Bài viết trước

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam – KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.
Sinh hoạt chuyên đề “Ứng dụng CNSH trong lên men nội sinh” với sinh viên năm thứ nhất 64CNSH, Viện CNSH & MT

Tin tiếp theo

Sinh hoạt chuyên đề “Ứng dụng CNSH trong lên men nội sinh” với sinh viên năm thứ nhất 64CNSH, Viện CNSH & MT

Bài viết liên quan

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam – KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.
21/11/2022

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam – KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.