Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật môi trường năm học 2020-2021

  • 28-07-2021
  • /
  • Viện CNSH
  • 254
  • Hoạt động đào tạo
 Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật môi trường năm học 2020-2021

Đưa tin: Trần Thanh Tùng

Trong hai ngày 26 và 27 tháng 7 năm 2021, bộ môn kỹ thuật Môi trường, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường đã tổ chức bảo vệ  chuyên đề tốt nghiệp năm học 2020-2021 online qua ứng dụng Google meet, cho 14 sinh viên lớp 59.KTMT và 1 sinh viên lớp 58.KTMT. Hầu hết các chuyên đề  của sinh viên được Hội đồng bảo vệ đánh giá tốt, có khả năng ứng dụng cao, điều này thể hiện sự nỗ lực học tập, nghiên cứu của sinh viên trong những năm học tập tại trường. Sau hơn 5 tháng tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề  tốt nghiệp, với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy, cô các em đã hoàn thành tốt chuyên đề của mình.

Lễ bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên là dịp để sinh viên thể hiện khả năng thuyết trình, áp dụng kiến thức được học và công bố kết quả nghiên cứu của mình.

 

Một số hình ảnh:
Sinh viên lớp 59cnsh hoàn thành thi vấn đáp chuyên đề thực nghiệm

Bài viết trước

Sinh viên lớp 59cnsh hoàn thành thi vấn đáp chuyên đề thực nghiệm
Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Bài viết tiếp theo

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Bài viết liên quan

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực
12/05/2022

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu
12/05/2022

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu

Công nghệ sinh học -  Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19
12/05/2022

Công nghệ sinh học - Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường
06/05/2022

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường