VIỆN CNSH&MT LỒNG GHÉP THỰC HÀNH ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ TUẦN LẾ SINH THÁI CHO SINH VIÊN

Đa dạng về hệ sinh thái là cơ sở cho sự đa dạng loài động/thực vật, vi sinh vật. Việt Nam nằm trong khu vực Indo - Burma, là 1 trong 25 điểm nóng về đa dạng sinh học toàn cầu.
Tải tệp đính kèm | Đọc online

                                                                                                                                           Đưa tin: Đặng Thúy Binh

Trong khuôn khổ học phần thực hành Đa dạng sinh học, các sinh viên Khóa 60 CNSH và 58 CNSH đã có cơ hội dung kiến thức đa dạng sinh học thm gia Tuần lên Sinh thái tại Trường Đại học Nha Trang từ ngày 2-6/72020. 
Tuần lễ sinh thái 2020 - Dấu chân Nước và Năng lượng trong Du lịch được tổ chức tại  Đại học Nha Trang. Chiến dịch bao gồm chuỗi sự kiện kéo dài trong 5 ngày từ 02 - 06/07/2020 bao gồm nhiều hoạt động khác nhau hướng đến các nhóm sinh viên từ nhiều chuyên ngành tại thành phố Nha Trang. 
Bên cạnh đó, chương trình sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm mang lại những ý tưởng và hành động thú vị liên quan đến chủ đề về lối sống sinh thái.  Toàn bộ chiến dịch bao gồm hai phần hoạt động không tách rời là Giảng đường sinh thái và Không gian sinh thái.

Hưởng ứng hoạt động này, các nhóm sinh viên đã chuẩn bị các bộ sưu tập sinh vật biển và Hệ sinh thái biển với chủ đề "Molusks World - Thế giới động vậ thân mềm", "Mangrove Soul - Linh hồn rừng nhập mặn", "Sinh vật cùng triều:, và "Hệ sinh thái san hô". 


Với kỹ năng và kiến thức chuyên môn tiếp thu từ nhà trường, các em sinh viên đã tạo nên những bộ sưu tập thú vị, chuyển tải thông điệp về giá trị đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức và ý thức bảo tồn đa dạng sinh học.

VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC RA MẮT CÂU LẠC BỘ B&E

Bài viết trước

VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC RA MẮT CÂU LẠC BỘ B&E
Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tổ chức buổi lễ tri ân thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Bài viết tiếp theo

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tổ chức buổi lễ tri ân thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Bài viết liên quan