Hoạt động đào tạo

Sinh viên Ngành Kỹ thuật môi trường, Viện CNSH&MT tham quan thực tế Công ty Môi trường Khánh Hòa
05/01/2021

Sinh viên Ngành Kỹ thuật môi trường, Viện CNSH&MT tham quan thực tế Công ty Môi trường Khánh Hòa

Liên quân Viện CNSH&MT đạt giải nhất Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp NTU 2020
30/11/2020

Liên quân Viện CNSH&MT đạt giải nhất Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp NTU 2020

Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn Nguyên tắc và thực hành trong phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp 1 và cấp 2
25/11/2020

Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn Nguyên tắc và thực hành trong phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp 1 và cấp 2

Thực tập nghề nghiệp và chương trình kiến tập của lớp 59CNSH tại Ninh Thuận và Lâm Đồng
15/11/2020

Thực tập nghề nghiệp và chương trình kiến tập của lớp 59CNSH tại Ninh Thuận và Lâm Đồng

Viện CNSH&MT tập huấn E-learning cho các tân sinh viên K62
07/11/2020

Viện CNSH&MT tập huấn E-learning cho các tân sinh viên K62

Giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tham gia khoá tập huấn "Tiến hành nghiên cứu khám phá để phát triển tính tự chủ cho người học"
02/11/2020

Giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tham gia khoá tập huấn "Tiến hành nghiên cứu khám phá để phát triển tính tự chủ cho người học"

Hoạt động tham quan trường và phòng thí nghiệm cho sinh viên K62
02/11/2020

Hoạt động tham quan trường và phòng thí nghiệm cho sinh viên K62

Hoạt động giao lưu chào đón tân sinh viên K62 của viện CNSH & MT
02/11/2020

Hoạt động giao lưu chào đón tân sinh viên K62 của viện CNSH & MT

Sinh viên khóa 58 ngành Kỹ thuật môi trường bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp
13/10/2020

Sinh viên khóa 58 ngành Kỹ thuật môi trường bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp

VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2016-2020
18/08/2020

VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2016-2020