Hoạt động đào tạo, giảng dạy, tuyển sinh của Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn “Tin sinh học: Phân tích hệ vi sinh ứng dụng trong nghiên cứu nông nghiệp” tại Quy Nhơn

  • 27/12/2022
  • 129

Ngày 13-14/12/2022, Trường Sinh học Việt Nam lần thứ nhất tổ chức khóa tập huấn "Tin sinh học: Phân tích hệ vi sinh ứng dụng trong nghiên cứu nông nghiệp” tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn.

Đưa tin: Nguyễn Thị Như Thường

Nghiên cứu bước đầu về quá trình feammox và tiềm năng ứng dụng để xử lý nước thải ô nhiễm amoni

  • 13/12/2022
  • 1581

Như chúng ta đã biết, trong môi trường nước, các hợp chất nitơ tồn tại chủ yếu là khí amoniac hòa tan (NH3), amoni (NH4+), nitrite (NO2-) và nitrate (NO3-). Các hợp chất này nếu ở nồng độ cao sẽ trở thành nguồn ô nhiễm nguy hại cho hệ sinh thái nước cũng như sức khỏe con người, do vậy cần phải được xử lý loại bỏ trước khi xả nước thải vào các thủy vực.

 

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam – KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.

  • 21/11/2022
  • 1700

Ngày 17/11/2022 đoàn giảng viên BM SH, CNSH cùng với sinh viên K61.CNSH đi tham quan thực tế tại Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam – KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Đưa tin: Nguyễn Thị Như Thường

Sinh viên khóa 61 CNSH kiến tập tại Công ty TNHH Giống Thuỷ sản Minh Phú – Ninh Thuận

  • 18/11/2022
  • 193

Ngày 10/11/2022, đoàn giảng viên BM SH, CNSH cùng với sinh viên K61.CNSH đi tham quan thực tế tại Công ty TNHH Giống Thuỷ sản Minh Phú – Ninh Thuận.

Đưa tin: Nguyễn Thị Như Thường

Khóa 64 CNMT đi thực tế tìm hiểu về ngành CNMT

  • 14/11/2022
  • 213

Chiều 11.11.2022, sinh viên khóa 64CNMT Viện CNSHMT được tham quan tìm hiểu về ngành nghề tại Công ty Rapexco Đại Nam.

Đưa tin: Nguyễn Thị Ngọc Thanh