Search

Chi bộ Viện Công nghệ sinh học và môi trường

CHI BỘ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Chi bộ Viện CNSH&MT tiền thân là liên Chi bộ sinh hoạt ghép với Chi bộ khoa Công nghệ Chế biến đến năm 2010. Với sự phát triển đảng viên mới và để phù hợp tình hình thực tế, Đảng uỷ nhà trường đã quyết định thanh lập Chi bộ Viện CNSH&MT tháng 10/2010. Hiện nay, tổng số đảng viên trong Chi bộ là 15 đồng chí gồm 06 nam và 09 nữ, trong đó có 2 đảng viên dự bị.

Chi uỷ chi bộ Viện nhiệm kỳ 2022 - 2025 hiện nay gồm 3 đ/c: Ngô Thị Hoài Dương - Bí thư, Lê Phương Chung - Phó bí thư và Nguyễn Thanh Sơn - Chi uỷ viên.

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VIỆN CNSH&MT

STT

HỌ VÀ TÊN

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.

Ngô Đăng Nghĩa

18/10/2008

18/10/2009

2.

Khúc Thị An

08/01/2009

08/01/2010

3.

Nguyễn Thị Kim Cúc

28/04/2009

28/04/2010

4.

Ngô Thị Hoài Dương

04/02/2005

04/02/2006

5.

Nguyễn Thanh Sơn

02/04/2010

02/04/2011

6.

Nguyễn Văn Duy

15/04/2011

15/04/2011

7.

Lê Phương Chung

22/11/2011

22/11/2012

8.

Lê Nhã Uyên

05/03/2012

05/03/2013

9.

Vũ Đặng Hạ Quyên

03/07/2006

03/07/2007

10.

Đặng Thúy Bình

02/07/2014

02/07/2015

11.

Nguyễn Đắc Kiên

12/12/2016

12/12/2017

12.

Phạm Thu Thủy

5/8/2018

5/8/2018

13.

Bùi Thị Ngọc

4/6/2021

24/6/2022

14.

Trương Trọng Danh

29/8/2022

Dự bị

15.

Phạm Thị Minh Thu

26/12/2022

Dự bị