Hoạt động đào tạo, giảng dạy, tuyển sinh của Viện Công nghệ sinh học và Môi trường

VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

 • 30/12/2019
 • 232
Hội nghi nâng cao chất lượng đào tạo năm học 2019-2020

SINH VIÊN 58CNSH ĐI KIẾN TẬP TẠI PHÂN VIỆN THÚ Y MIỀN TRUNG, IVAC VÀ TẬP ĐOÀN HẢI VƯƠNG

 • 20/12/2019
 • 259
Ngày 29/11 và 6/12/2019, trong khuôn khổ học phần kiến tập ngành nghề, sinh viên 58CNSH đi tham quan tại Phân Viện thú y Miền trung, IVAC cơ sở Nha Trang và Suối Dầu và tập đoàn Hải Vương.

SINH VIÊN KHÓA 61 NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THAM QUAN KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ

 • 14/10/2019
 • 262
Ngày 9.10.2019, với sự hỗ trợ từ phía Ban quản lý khu bảo tồn (KBT) thiên nhiên Hòn Bà, Bộ môn Công nghệ Môi trường, Viện CNSH&MT đã tổ chức cho tân sinh viên khóa 61 tham quan kiến tập KBT thiên nhiên Hòn Bà.

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TÂN SINH VIÊN K61 NGÀNH CNSH

 • 10/10/2019
 • 235
Hoạt động chào đón tân sinh viên K61 Ngành Công nghệ sinh học

VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÍ III NĂM 2019

 • 08/10/2019
 • 231
Từ ngày 26-29/9/2019, Viện CNSH&MT tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

SINH VIÊN K58 NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC THAM QUAN HTX NẤM NHA TRANG

 • 03/10/2019
 • 219
Nằm trong các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức thực tế cho sinh viên, vào chiều ngày 30/9/2019, Viện CNSH&MT tổ chức cho sinh viên lớp 58CNSH tham quan kiến tập HTX nấm Nha Trang Vikinoko.

VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM KHOA HỌC VUI CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

 • 14/12/2018
 • 214
Ngày 15/11/2018, đoàn các thầy cô giáo và phụ huynh do thầy Trương Minh Trình, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Lý Tự Trọng làm trưởng đoàn và 47 học sinh của lớp 10B (chuyên ban Sinh) đã tham gia chương trình trải nghiệm khoa học vui tại Trường ĐH Nha Trang.

HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP GIÁO TRÌNH NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

 • 02/12/2018
 • 224
Học phần thực tập giáo trình đối với ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường áp dụng với sinh viên năm cuối, sau khi sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở và chuyên ngành

HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP GIÁO TRÌNH NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

 • 18/11/2018
 • 216
Học phần thực tập giáo trình đối với ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường áp dụng với sinh viên năm cuối, sau khi sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Học phần thực tập chuyên ngành 4 tín chỉ tương ứng với thời gian sinh viên đi thực tập khoảng 8 tuần tại các doanh nghiệp