Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn “Tin sinh học: Phân tích hệ vi sinh ứng dụng trong nghiên cứu nông nghiệp” tại Quy Nhơn

Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn “Tin sinh học: Phân tích hệ vi sinh ứng dụng trong nghiên cứu nông nghiệp” tại Quy Nhơn

Giảng viên Viện CNSH&MT tham dự hội thảo 'Hệ thống giám sát và điều khiển nhà yến thông minh'

Giảng viên Viện CNSH&MT tham dự hội thảo 'Hệ thống giám sát và điều khiển nhà yến thông minh'

Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo “Cở sở Hạ tầng thông minh cho Mekong” tại Thái Lan

Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo “Cở sở Hạ tầng thông minh cho Mekong” tại Thái Lan

Giảng viên Viện CNSH&MT tham quan mô hình nuôi biển của Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam

Giảng viên Viện CNSH&MT tham quan mô hình nuôi biển của Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam

Nhóm nghiên cứu Đa dạng sinh học và Bảo tồn kết nối xây dựng dự án được tài trợ của Quỹ đổi mới sáng tạo VinIF

Nhóm nghiên cứu Đa dạng sinh học và Bảo tồn kết nối xây dựng dự án được tài trợ của Quỹ đổi mới sáng tạo VinIF

Nghiên cứu bước đầu về quá trình feammox và tiềm năng ứng dụng để xử lý nước thải ô nhiễm amoni

Nghiên cứu bước đầu về quá trình feammox và tiềm năng ứng dụng để xử lý nước thải ô nhiễm amoni