Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
11/05/2021
Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trong các ngày từ 15/4/2021 – 17/4/2021, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường đã có chuyến công tác tại  thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, học hỏi mô hình tự chủ và khảo sát cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường từ khoá K50 – K58

Hiện trạng môi trường của Việt Nam hiện nay
09/10/2020
Hiện trạng môi trường của Việt Nam hiện nay

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 thì Trong 10 năm tới, nếu GDP của Việt Nam tăng gấp đôi mà không quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng lên 3 lần, đến năm 2025 có thể gấp 4-5 lần. Trung bình GDP cứ tăng 1% thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3% GDP