Chương trình giao lưu kết nghĩa và tư vấn hướng nghiệp giữa Viện CNSH&MT và trường  THPT Dân Tộc Nội Trú Pi Năng Tắc, Ninh Thuận
20/05/2022
Chương trình giao lưu kết nghĩa và tư vấn hướng nghiệp giữa Viện CNSH&MT và trường THPT Dân Tộc Nội Trú Pi Năng Tắc, Ninh Thuận

Sáng ngày 07/5/2022, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang và Trường THPT Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức buổi giao lưu, kết nghĩa, trao đổi chuyên môn kết hợp tư vấn hướng nghiệp ngành nghề.

Cựu sinh viên ngành CNSH: Kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học – Tại sao không?
27/05/2022
Cựu sinh viên ngành CNSH: Kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học – Tại sao không?

Công nghệ sinh học (CNSH) là lĩnh vực ứng dụng rộng rãi trong thị trường lao động hiện nay. Không phải bạn nào học ngành CNSH sau khi ra trường cũng làm việc trong các phòng thí nghiệm  hay các phòng nghiên cứu. Rất nhiều sinh viên ngành CNSH ngay sau khi ra trường đã ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp hoặc kinh doanh các sản phẩm CNSH.