Chi bộ Viện Công nghệ sinh học và môi trường

CHI BỘ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Chi bộ Viện CNSH&MT tiền thân là liên Chi bộ sinh hoạt ghép với Chi bộ khoa Công nghệ Chế biến đến năm 2010.  Với sự phát triển đảng viên mới và để phù hợp tình hình thực tế, Đảng uỷ nhà trường đã quyết định thanh lập Chi bộ Viện CNSH&MT tháng 10/2010. Hiện nay, tổng số đảng viên trong Chi bộ là 13 đảng viên gồm 05 nam và 08 nữ, trong đó 1 đảng viên dự bị là sinh viên K59 đã tốt nghiệp

Cơ cấu Chi uỷ chi bộ Viện hiện nay gồm 3 đ/c: Ngô Thị Hoài Dương Bí thư, Lê Phương Chung Phó bí thư và Nguyễn Thị Kim C Chi uỷ viên.

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VIỆN CNSH&MT

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.

Ngô Đăng Nghĩa

12/01/1960

18/10/2008

18/10/2009

2.

Khúc Thị An

29/07/1977

08/01/2009

08/01/2010

3.

Nguyễn Thị Kim Cúc

20/03/1979

28/04/2009

28/04/2010

4.

Ngô Thị Hoài Dương

02/08/1972

04/02/2005

04/02/2006

5.

Nguyễn Thanh Sơn

22/02/1978

02/04/2010

02/04/2011

6.

Nguyễn Văn Duy

23/01/1981

15/04/2011

15/04/2011

7.

Lê Phương Chung

20/02/1984

22/11/2011

22/11/2012

8.

Lê Nhã Uyên

11/11/1977

05/03/2012

05/03/2013

9.

Vũ Đặng Hạ Quyên

25/06/1983

03/07/2006

03/07/2007

10.

Đặng Thúy Bình

22/02/1969

02/07/2014

02/07/2015

11.

Nguyễn Đắc Kiên

06/09/1981

12/12/2016

12/12/2017

12

  Phạm Thu Thủy

24/12/1980

5/8/2018

5/8/2019

13

  Bùi Thị Ngọc

15/2/1999

4/6/2021

Dự bị