Thông báo

Seminar bộ môn kỹ thuật môi trường 14h30 phút ngày 8/4/2022

  • 12/04/2022

Giờ/ngày tổ chức: 14h30 ngày 8/4              Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Môi trường

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Đắc Kiên

 

Đánh giá kết quả học tập sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường và các giải pháp nâng cao kết quả học tập của sinh viên.

2

Trần Thanh Thư

Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường và các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu của sinh viên.

3

Hoàng Ngọc Anh

Đánh giá các hoạt động ngoại khóa của sinh viên ngành Kỹ thuật Môi và các giải pháp nâng trường hiệu quả của hoạt động này.