Nghiên cứu khoa học

Cấp nhà nước, bộ, tỉnh

Năm 2014 – 2015

Cộng tác viên đề tài Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Connus spp), trai tai tượng (Tridacna spp) và cá ngựa (Hippocampus spp) ven biển Nam trung bộ, Nam bộ Việt Nam. (2013; 2014; 2015), ThS Nguyễn Đắc Kiên.

Incorporating climate change into ecosystem approaches to fisheries and aquaculture management in Sri lanka and Vietnam QZA-0485 SRV-13/0010 (2014 – 2018), Ngô Đăng Nghĩa Head of component

 

Năm 2013 – 2014

Đánh giá hiện trạng môi trường và các nguy cơ xảy ra tai biến môi trường tại đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, chủ nhiệm ThS Nguyễn Thanh Sơn và CTV thực hiện 2013 – 2016

Hợp phần nghiên cứu Dự án EU – Đánh giá mức độ nhiễm ký sinh trùng bằng các phương pháp kết hợp trong các sản phẩm cá nhập vào EU (2013 – 2017).  Dự án hợp tác nghiên cứu với nươc ngoài.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang chứa các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học sử dụng trong sản xuất thực phẩm, chủ nhiệm ThS Trần Hải Đăng và CTV

Cộng tác viên Dự án VLIR,“Phân tích và đánh giá các nguồn thải nitơ vào đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Thời gian thực hiện : 1/2014 – 9/2014, Trần Thị Tâm

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài cá ngựa và tôm biển ven biển Nam Trung Bộ (Khánh Hòa và Phú Yên) 2004 – 2007, TS Ngô Đăng Nghĩa

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.) và trai tai tượng ven biển Nam Trung Bộ (Khánh Hòa và Phú Yên) 2008 – 2011, TS Ngô Đăng Nghĩa

An toàn thực phẩm của các sản phẩm nuôi trồng 2004 – 2007 (NORAD), TS Ngô Đăng Nghĩa và CTV

Đánh giá hiện trạng môi trường nền giai đoạ chuẩn bị cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (2012 – 2014), Nguyễn Thanh Sơn và CTV

Năm 2012 – 2013

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học (bioencapsulation) và ứng dụng của nó trong lĩnh vực sinh học - thực phẩm tại Việt Nam, chủ nhiệm ThS Trần Hải Đăng và CTV

Cộng tác viên đề tài Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi khuẩn biển sinh bacteriocin dùng làm thuốc đa năng trong nuôi trồng hải sản, Nguyễn Thị Ngọc Thanh.

Cộng tác viên đề tài Nghiên cứu các thông số kỹ thuật, xây dựng qui trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá dìa Siganus guttatus (Bloch, 1787) tại Khánh Hòa (2012 – 2015). Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Khánh Hoà, Nguyễn Đắc Kiên.

Năm 2011 – 2012

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi nang để bao gói dầu gấc tinh chế đạt tiêu chuẩn thực phẩm thuộc, chủ nhiệm ThS Trần Hải Đăng và CTV

Cấp trường

Năm 2011 – 2012

- Nghiên cứu nhiệt phân bao nylon phế thải thành nhiên liệu lỏng, chủ nhiệm PGS TS Ngô Đăng Nghĩa và CTV

- Triển khai vận hành, đánh giá và nâng cao hiệu suất xử lý của mô hình xử lý sinh học kị khí trên nước thải Phòng thí nghiệm Trường Đại học Nha Trang và nước thải chế biến thủy sản nhà máy Nha Trang Fisco, chủ nhiệm Ngô Phương Linh và CTV

- Xây dựng quy trình tiền xử lý nước thải của quá trình sản xuất chitin – chitosan từ phế liệu tôm trước khi đưa vào hệ thống xử lý sinh học, chủ nhiệm Trần Nguyễn Vân Nhi và CTV.

Năm 2010 – 2011

- Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ xử lý nước thải phòng thí nghiệm tại trường Đại học Nha Trang, chủ nhiệm Trần Nguyễn Vân Nhi và CTV.