Thông báo

Seminar bộ môn kỹ thuật môi trường 14h30 phút ngày 6/4/2022

  • 05/04/2022

Giờ/ngày tổ chức: 14h30-16h30, ngày 6/4/2022           Địa điểm: Vp. Bộ môn

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Bộ môn

Chủ đề báo cáo

1

Ngô Đăng Nghĩa, Ngô Thị Hoài Dương

Kỹ thuật môi trường

Xây dựng đề cương nghiên cứu và xử lý số liệu thực nghiệm

2

Trần Thanh Thư, Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Đắc Kiên

Kỹ thuật môi trường

Giải pháp nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện và năng lực NCKH của sinh viên (K63,61,62)