Search

Thông tin liên hệ công việc trong thời gian Trường tổ chức tuần làm việc và học tập số (6/11 – 11/11/2023)

     Căn cứ Thông báo số 956/TB-ĐHNT ngày 01/11/2023 của Trường về việc Triển khai tuần làm việc và học tập số HK1, NH 2023-2024 từ ngày 6/11 – 11/11/2023 thư ký VP Viện CNSH&MT làm việc online. Sinh viên, khách tới liên hệ công việc, vui lòng liên hệ theo số điện thoại và email dưới đây:

     - Đoàn Thị Thu Phương – Thư ký Viện

     - Số ĐT: 0949758828

     - Email: phuongdtt@ntu.edu.vn

Trân trọng thông báo!

  • Chia sẻ