Search

Thông báo về tổ chức Sinh hoạt học thuật cấp Viện của Viện CNSH&MT - Năm học 2023-2024

Thông báo số 1

V/v Chương trình Sinh hoạt học thuật cấp Viện

của Viện CNSH&MT, năm học 2023-2024

 

1. Thời gian: 7h00 - 11h30, 15/10/2023

2. Địa điểm: Hội trường 1, Trường ĐH Nha Trang

3. Thành phần: Toàn thể GV, SV Viện CNSHMT, khách mời, có thể mời HV cao học và các NCS

4. Ban tổ chức: BLD Viện, các TBM, BCH Công đoàn Viện, BCH Đoàn Viện

5. Chương trình hội nghị

Thời gian

Người báo cáo/chủ trì

Nội dung/ Tên báo cáo

07h30-08h00

Ban tổ chức

Công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu, tuyên bố lý do

08h00-08h05

Viện trưởng

Khai mạc Hội nghị

08h05-08h20

PGS. TS. Ngô Đăng Nghĩa

Báo cáo  đề dẫn 1: CNSH và MT: Thành tựu, cơ hội và thách thức

08h20-08h35

PGS. TS. Đặng Thúy Bình

Báo cáo đề dẫn 2: Sinh viên viện CNSH&MT - NCKH và HTQT

08h35-08h45

Chủ trì: TS. Ngô Thị Hoài Dương

Thảo luận và giải đáp (báo cáo đề dẫn)

08h45-09h05

Trần Tiến Ninh, Lê Xuân Phong, Phạm Lưu Hoàng Vũ

Báo cáo 3: Đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của một số chủng Actinobacteria phân lập từ rừng ngập mặn khu vực tỉnh Khánh Hoà

09h05-09h20

Phạm Gia Luân, Trương Thị Thanh Trà, Khổng Thị Phương Trang, Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Báo cáo 4: Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số hợp chất nitrogen trong nước thải ao nuôi tôm của vi tảo Spirulina sp.

09h20-09h35

Lương Nguyễn Ngọc Tuyền, Phạm Duy Thái, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Ngọc Trân, Nguyễn Đoàn Ngọc Hân

Báo cáo 5: Báo cáo kết quả đánh giá nhận thức và các hoạt động sử dụng năng lượng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang.

09h35-10h00

Ban tổ chức

Giải lao giữa giờ, văn nghệ, minigame, chụp hình lưu niệm

10h00-10h30

Các nhóm nghiên cứu: Đa dạng sinh học và bảo tồn, CNSH Nông nghiệp, Vi sinh Môi trường

Giới thiệu hướng nghiên cứu, cơ sở vật chất, hỗ trợ cho sinh viên làm nghiên cứu khoa học

10h30-10h50

Thầy Nghĩa, Cô Dương, Cô Bình

Thảo luận chung

10h50-11h00

BLĐ Viện

Trao giải 1) báo cáo xuất sắc nhất (01 báo cáo 200,000 đ), 2) 02 Câu hỏi hay nhất (bằng hiện vật là quà tặng của trường)

Kết luận và Bế mạc Hội nghị

 

  • Chia sẻ