Search

Thông báo thời gian nghiệm thu đề tài NCKH SV: Trần Tiến Ninh

Viện CNSH & MT trân trọng thông báo thời gian nghiệm thu đề tài NCKH SV: Trần Tiến Ninh như sau:

1.Tên đề tài, mã số: Đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của một số chủng actinobacteria phân lập từ rừng ngập mặn khu vực tỉnh Khánh Hòa”, SV2022-13-13.

  1. Chủ nhiệm đề tài: Trần Tiến Ninh       Cán bộ hướng dẫn:Nguyễn Thị Như Thường
  2. Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường
  3. Ngày họp: 8h30 ngày 6/11/2023
  4. Địa điểm: Phòng họp C2
  5. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm): số 29/QĐ-ĐHNT, ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Kính mong các Thầy Cô và các em sinh viên quan tâm tham dự.

  • Chia sẻ