Search

Thông báo thời gian nghiệm thu đề tài NCKH SV: Nguyễn Tuấn Vũ

Viện CNSH & MT trân trọng thông báo thời gian nghiệm thu đề tài NCKH SV: Nguyễn Tuấn Vũ như sau:

1.Tên đề tài, mã số: “Khảo sát thành phần loài và sự phân bố của họ nấm linh chi (Ganodermataceae) tại khu vực đồi Lasan, Trường Đại học Nha Trang”, SV2022-13-16.

  1. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tuấn Vũ       Cán bộ hướng dẫn: Khúc Thị An
  2. Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường
  3. Ngày họp: 7h30 ngày 9/11/2023
  4. Địa điểm: Phòng họp C2
  5. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm): số 31/QĐ-ĐHNT, ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Kính mong các Thầy Cô và các em sinh viên quan tâm tham dự.

  • Chia sẻ