Search

Thông báo Tập huấn dành cho các đội CHUNG KẾT cuộc thi "Thử thách chấm dứt ô nhiễm nhựa tại Khánh Hòa"

Viện CNSH&MT thông báo về lịch tập huấn cho các đội CHUNG KẾT cuộc thi "Thử thách chấm dứt ô nhiễm nhựa tại Khánh Hòa" sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp vào hai buổi:

Buổi 1:
+ Thời gian: 8h00-9h30 ngày 16/6
+ Nội dung: Ô nhiễm rác thải nhựa và quy trình đổi mới sáng tạo

Buổi 2:
+ Thời gian: 8h00-9h30 ngày 23/6
+ Nội dung: Thiết kế thử thách

Địa điểm: Văn phòng Viện CNSH&MT, Trường ĐHNT (cổng số 6, 57A Nguyễn Đình Chiểu, đường lên nhà đá)

Cuộc thi "Thử thách chấm dứt ô nhiễm nhựa tại Khánh Hòa" do Viện CNSH&MT phối hợp với Trường Đại học Nha Trang và UNDP tổ chức nhằm nâng cao nhật thức và tìm kiếm giải pháp cộng đồng để hướng tới chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa tại tỉnh Khánh Hòa. Thể lệ cuộc thi cụ thể LINK.

  • Chia sẻ