Search

Thông báo lịch họp xét duyệt đề cương Thạc sĩ Công nghệ sinh học Quí IV năm 2022

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo
Lịch họp xét duyệt đề cương Thạc sĩ CNSH với các thông tin như sau:
 
- Thời gian: 15h40 ngày thứ 4, 28/12/2022
- Địa điểm: Văn phòng Viện CNSH&MT
- Học viên: Nguyễn Thị Thịnh
- Đề cương nghiên cứu :Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo nano chitosan-ergothioneine có hoạt tính chống oxy hóa ở quy mô phòng thí nghiệm
 
Kính mời các bạn sinh viên, học viên và những ai quan tâm đến tham dự
  • Chia sẻ