Search

Thông báo bình chọn online Vòng 2 cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng nghiên cứu khoa học"

BTC trân trọng thông báo thời gian bình chọn online cho các Poster được chọn vào vòng 2 của cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng nghiên cứu khoa học".

  • Sản phẩm của mỗi nhóm sẽ được đăng theo thứ tự như sau:
💦Nghiên cứu ứng dụng rong biển trong xử lý nước nuôi trồng thủy sản. - Huỳnh Ngọc Quỳnh Như, Nguyễn Anh Tú - 65CNMT
🪸Đánh giá vấn đề pháp lý và nhận biết của sinh viên Đại học Nha Trang trong việc bảo tồn và phát biển hệ sinh thái rạn san hô tại Nha Trang - Hoàng Mai Thảo, Võ Thiên Phú, Lê Minh Ngọc - 64.CNMT, 63.LKT, 63.LUAT2
🍄Bảo quản mẫu vật sinh học bằng sử dụng Epoxy Resin - Lê Lâm Quyền, Mai Tùng Quân - 64.CNSH
🪴 Khảo sát khả năng kháng khuẩn của dịch chiết lá sa nhân lên vi khuẩn Vibrio parahazmolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy - Lâm Thị Thu Hiền, Lý Gia Trân - 64.CNSH
🦠 Thuốc nhuộm vải có nguồn gốc từ sắc tố vi sinh vật - Trần Nguyễn Huỳnh Nguyên, Phạm Lưu Hoàng Vũ - 62.CNSH
 
  • Thời gian bình chọn: Từ 12h00 ngày 03/5/2024 đến 22h00 ngày 10/5/2024
  • Bình chọn online được tính theo "Lượt tiếp cận" của người xem với sản phẩm.
  • Mỗi nhóm tối thiểu phải đạt được 100 lượt tiếp cận. Nhóm nào đạt yêu cầu tối thiểu và có lượt tiếp cận nhiều nhất thì đạt được điểm tối đa, các nhóm còn lại được tính điểm theo tỷ lệ so với đội có điểm cao nhất.
  • Chia sẻ