Search

Lịch bảo vệ tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường xin thông báo lịch bảo vệ tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh như sau:

  1. Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Thu Hằng

Tên đề tài/Hướng nghiên cứu: “Phân lập, tuyển chọn chủng parvovirus tiềm năng cho sản xuất vắc xin phòng bệnh khô thai trên lợn”

Thời gian bảo vệ: 8h ngày 20/4/2023 (thứ 5).

Địa điểm: Phòng C2.

  1. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Thái

Tên đề tài/Hướng nghiên cứu: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, kháng nguyên của vi khuẩn Pasteurella multocida type D phân lập từ trâu”

Thời gian bảo vệ: 8h ngày 26/4/2023 (thứ 4).

Địa điểm: Phòng C2.

Trân trọng kính mời quý thầy cô và học viên, sinh viên quan tâm tham dự.

  • Chia sẻ