Search

Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K62 của hai ngành Kỹ thuật Môi trường và Công nghệ Sinh học

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K62 của hai ngành Kỹ thuật Môi trường và Công nghệ Sinh học như sau: 

I. Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K62 Ngành Kỹ thuật Môi trường sẽ được tổ chức vào lúc 7h30 tại phòng G6-103. Danh sách bảo vệ:

      1. Lâm Thanh Nhi - Nghiên cứu tính toán phát thải khí nhà kính tại nha máy chế biến Thuỷ sản Hải Long và đề xuất giải pháp giảm phát thải phù hợp.

      2. Lương Nguyễn Ngọc Tuyền - Kiểm kê lượng phát thải khí nhà kính trong hành vi sử dụng năng lượng và phương tiện giao thông của sinh viên tại ký túc xá Trường Đại học Nha Trang.

      3. Nghiên cứu vai trò của carbon hữu cơ trong quá trình Feammox.

II. Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K62 Ngành Công nghệ Sinh học sẽ được tổ chức vào lúc 7h30 tại phòng G6-101 (HĐ1) và G6-102 (HĐ2). Danh sách bảo vệ:

Kính mời Quý thầy cô, các bạn sinh viên quan tâm đến ủng hộ cho các bạn và anh chị
trong buổi bảo vệ Đồ án.

 

  • Chia sẻ