Search

Lịch bảo vệ của học viên Cao học Huỳnh Trung Thảo

Viện CNSH&MT thông báo:

Học viên cao học Huỳnh Trung Thảo, mã Hv: 61DT24 sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp vào 13 giờ 30 phút thứ Tư ngày 15/5/2024 tại Phòng họp số 4, Đại học Nha Trang

Tên đề tài luận văn: Hiện trạng và xu thế biến động độ phủ san hô trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun, vịnh Nha Trang

Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Thúy Bình

  • Chia sẻ