Thông báo

Danh sách tin

Viện CNSH&MT chuyển tiếp thông báo của Phòng HTĐN về học bổng của Trường Đại học Hải dương quốc gia Đài Loan (NTOU) dành riêng cho cán bộ, giảng viên trường ta.Thông tin về học bổng như sau:

1. Số lượng: 05 (gồm 1 học bổng tiến sĩ và 04 học bổng thạc sĩ)
2. Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản, công nghệ sinh học, cơ khí, điện tử, giao
thông, khai thác, hàng hải
3. Thời gian: trước 30/4/2021
4. Hồ sơ bao gồm: đơn xin học bổng, thư giới thiệu của trường, 2 ảnh, bằng,
bảng điểm, kế hoạch học tập, nghiên cứu, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng nhận
sức khoẻ.
Đây là cơ hội rất tốt để cán bộ, giảng viên trường ta được học tập, nghiên cứu tại một trong những trường đại học hàng đầu về lĩnh vực nuôi trồng, thuỷ sản và hàng hải.
Kính đề nghị các Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thuỷ sản, Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thuỷ sản, Viện Công nghệ sinh học, Khoa Kỹ thuật giao thông, Khoa Cơ khí, Điện tử thông báo và lập danh sách cán bộ, giảng viên đăng ký
học bổng nộp hồ sơ gửi về Phòng Hợp tác Đối ngoại trước ngày 30/4/2021.
Thông tin chi tiết về hồ sơ vui lòng xem file 

Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo

Chương trình VEF 2.0, một chương trình tiếp nối và phát huy thành công, uy tín của VEF trước đây, nhằm hỗ trợ những sinh viên xuất sắc của Việt Nam trong các ngành khoa học, công nghệ nộp đơn vào chương trình sau đại học tại các trường hàng đầu Hoa Kỳ.

Chương trình hiện đã bước sang năm thứ 6 và trong 5 năm qua đã giúp được hơn 80 bạn sang học Tiến sĩ tại Hoa Kỳ. Danh sách có tại link: http://www.vef2.org/page/directory.aspx

Thông tin chi tiết về các điều kiện, quyền lợi, quy trình nộp hồ sơ vui lòng xem thông báo đính kèm.

Viện CNSHVMT trân trọng chuyển tiếp thông báo

Hội thảo nhà khoa học công nghệ sinh học trẻ thành phố Hồ Chí Minh  “Nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thời gian dự kiến: Tháng 03/2021. 

Địa điểm: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

(35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Chi tiết tại website

http://khoahoctre.com.vn/hoi-thao-nha-khoa-hoc-cong-nghe-sinh-hoc-tre-thanh-pho-ho-chi-minh/?fbclid=IwAR3BXMjJz9MoMQmYKY0Y_NNEbVpMss7qTfzY0kmf7xqmF1oFRjCY0DZVVY4

KÍnh mời cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên quan tâm đăng ký tham dự. Hạn nộp abstract có thể gia hạn đến 15/3

Viện CNSH&MT trân trọng chuyển tiếp thông bảo

Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản là hội nghị thường niên, được tổ chức luân phiên tại các Viện, Trường thủy sản của Việt Nam. Năm 2021, khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế vinh dự đăng cai tổ chức với chủ đề “Phát triển thủy sản bền vững và hội nhập”. Hội nghị được tổ chức ngày 20/8/2021.
Chi tiết vui lòng xem tại website
https://ts.huaf.edu.vn/2021/03/03/thong-bao-so-1-ve-viec-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-tre-toan-quoc-nganh-thuy-san-lan-thu-11/
KÍnh mời các giảng viên, sinh viên và học viên quan tâm đăng ký tham dự

 

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo

Buổi báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp trường:

- Tên đề tài "Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà", mã số 2019-13-18
- Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Minh Thu
- Thời gian: 8h sáng thứ 6 ngày 12/3/2021
- Địa điểm: Phòng họp số 3
 
Trân trọng kính mời các  giảng viên, học viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!
Viện CNSH&MT trân trọng thông báo
 
Theo quy định của Luật GDĐH sửa đổi, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thì kể từ ngày 01/3/2020, SV tốt nghiệp trình độ đại học được cấp Bằng cử nhân, Nhà trường đã thực hiện đúng quy định. 
 
Tuy nhiên, sau khi xin ý kiến của Bộ về việc SV ngành kỹ thuật có phản ánh về cấp bằng cử nhân, để đảm bảo quyền lợi và nguyện vọng của SV tốt nghiệp, các phòng chức năng đề xuất và được Hiệu trưởng phê duyệt cho phép cấp bằng Kỹ sư cho các ngành kỹ thuật cho các khóa tuyển sinh từ 01/7/2019 trở về trước.

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Công nghệ Sinh học Quí IV/2020

Thời gian: Ngày 24 và 27/1/2021

Địa điểm: Phòng C2, Tòa nhà Viện KHCN & Khai thác thủy sản và CNSH&MT

Danh sách Hội đồng đánh giá tại đây

Kính mời cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên quan tâm đến tham dự.

 

 

Viên CNSH&MT trân trọng thông báo
Thông tin về Học bổng Tiến sĩ năm 2021  của TIGP@ AS
 

 

Là tổ chức nghiên cứu học thuật hàng đầu tại Đài Loan, Academia Sinica chịu trách nhiệm nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và nhân văn và nuôi dưỡng những tài năng học thuật xuất sắc ở Đài Loan. Chương trình Cao học Quốc tế Đài Loan của Academia Sinica (TIGP @ AS) cung cấp hơn 100 học bổng Tiến sĩ được tài trợ trong 12 chương trình liên ngành, từ khoa học vật lý đến khoa học đời sống. TIGP @ AS hiện đã mở cho các ứng viên đăn lý trên toàn thế giới đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 (GMT + 8)
 
Thông tin chi tiết xem tại đây

Ph.D. Scholarship Information_2021 TIGP@AS Application Is Open Now

As the foremost academic research institution in Taiwan, Academia Sinica is responsible for enhancing research capabilities in the humanities and sciences and cultivating outstanding academic talents in Taiwan. Academia Sinica’s Taiwan International Graduate Program (TIGP@AS) provides over 100 funded Ph.D. scholarships in 12 interdisciplinary programs ranging from physical sciences to life sciences. TIGP@AS is now open to applications worldwide from now on to February 1st, 2021 (GMT+8)

Viện CNSH&MT xin chuyển tiếp thông báo
 
Chương trình Trại hè thanh niên quốc tế năm 2021 với chủ đề: Công nghệ xanh và Công nghệ sinh học (Green Technology and Biology).
Đối tượng tham gia: sinh viên năm 3 trở lên hoặc các học viên SĐH 
Đăng ký trực tiếp tại website http://gasesummer.most.ntu.edu.tw.
 
Về kinh phí: Nếu dự án đăng ký được phê duyệt tham dự, Phía Đài Loan sẽ hỗ trợ các chi phí liên quan tại Đài Loan (khoảng 1.500 USD)
Trường sẽ xem xét hỗ trợ các chi phí đi lại, visa phía Việt Nam (tối đa 10.000.000đ) theo quyết định số 1564/QĐ-ĐHNT ngày 3/12/2019 về hỗ trợ khuyến khích các hoạt động HTQT.
 
Các bạn sinh viên học viên quan tâm tham dự, đặc biệt là c các sinh viên đã tham gia cuộc thi khởi nghiệp có dự án có thể nộp theo yêu cầu.
Phòng HTĐN sẽ hỗ trợ các thủ tục đăng ký và nộp dự án.
 
Thông tin chi tiết xem Thông báo