Thông báo

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế về Thủy sản lần thứ 10 - IFS 2022

  • 08/09/2022

Trường Đại học Nha Trang chủ trì tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế Thủy sản lần thứ 10 - IFS 2022 với chủ đề " Adapt to changes" (Thích ứng với thay đổi), với 7 chủ đề liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu về Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản bao gồm:

- Công nghệ sinh học và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản.

- Dinh dưỡng và sinh lý động vật thủy sản.

- Quản lý sức khỏe động vật thủy sản.

- Di truyền và sản xuất giống thủy sản.

- Khai thác và công nghệ thủy sản, chính sách pháp luật, nguồn lợi thủy sản và quản lý môi trường, đa dạng thủy sản và quản lý môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

- Công nghệ chế biến thủy sản, an ninh và an toàn thực phẩm, kinh tế xã hội và quản lý thủy sản.

- Tiếp cận trong đồng trong thủy sản và trong nuôi trồng thủy sản.

Thời gian: Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 07/12/2022 (Ngày 04/12: đăng ký tham dự, ngày 05-06/12: Hội thảo chính thức, ngày 07/12: tham quan thực địa).

Địa điểm: Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

Các mốc thời gian lưu ý:

- Hạn chót đăng ký tham dự và gửi báo cáo tóm tắt (Abstract) tham dự hội thảo trước ngày 15/09/2022.

- Hạn chót đăng ký tham dự đối với đại biểu tham không gửi Abstract trước ngày 25/11/2022.

Phí tham gia hội nghị: miễn phí đối với giảng viên, sinh viên Trường ĐHNT.

Thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng truy cập trang web ifs2022.ntu.edu.vn.