Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp 59CNSH chuyên ngành Công nghệ sinh học

  • 27/07/2021

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo

Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp 59CNSH

Thời gian: 8h sáng thứ 6 (30/7/2021).

Hình thức: online qua Google Meet https://meet.google.com/jxe-ipwg-ckj?authuser=1&hl=vi

Danh sách sinh viên kèm chủ đề và thứ tự báo cáo xen  tại đây