Thông báo

Thông báo Chào cờ và đối thoại sinh viên của Viện 12/2021

  • 15/12/2021

Viện CNSH&MT trân trong thông báo

 Chào cờ và đối thoại sinh viên của Viện tháng 12.2021

Thời gian: 15h – 17h  ngày 17/12/2021

- Địa điểm: Meeting online

 Link tham dự Zoom: https://us06web.zoom.us/j/6289832883

Kính mời các cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự