Thông báo

Thông báo buổi trao đổi với chuyên gia về Sinh vạt biển và Hệ Sinh thái

  • 22/11/2021
Viện CNSH&MT trân trọng thông báo
 
Viện CNSH&MT được xét duyệt hoạt động "Tuyên truyền bảo tồn các nguồn sinh vật biển đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái môi trường đang bị đánh bắt và sử dụng làm thực phẩm" triển khai trong học phần Môi trường & Phát triển trong mô hình phát triển môn học/dự án/hoạt động Service-Learning/Community-Engaged Learning dành cho thành viên VNES - Mạng lưới học giả cộng đồng Việt Nam.
 
Trong khuôn khổ của khoạt động  có 1 buổi trao đổi với chuyên gia về thông tin "các nguồn sinh vật biển đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái môi trường đang bị đánh bắt và sử dụng làm thực phẩm tại Nha Trang".
 
Nội dung này cung cấp thông tin hữu ích cho sinh viên Ngành Công nghệ sinh học và Kỹ thuật Môi trường, cũng như các sinh viên của học phần Môi trường & Phát triển. Đây là hoạt động được sự ủng hộ rất lớn từ Trường và là tiền đề rất tốt để Viện có những dự án tương tự tiếp theo. 
 
Kính mời các giảng viên, học viên và sinh viên tham dự.
 
Thời gian: 19h thứ 2 ngày 22/11/2021 
Hình thức: Online trên zoom (https://zoom.us/j/6978401514)
Các thông tin chi tiết về chuyên gia có thể tham khảo thêm tại đường link